linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

Institucionální péče o děti: příklad Dánska

4. 2. 2009hvezdicka Zatímco v České republice se potýkáme s přeplněnými školkami, o nedostupnosti jeslí nemluvě, v Dánsku, zdá se, vše funguje k všeobecné spokojenosti. Dlouhodobá tradice odborné pedagogické péče nabízí rodičům vítanou pomocnou ruku v nelehkém úkolu slaďování osobního a pracovního života.

Česká spořitelna na prahu velkých změn – důvod pro Speciální cenu

4. 2. 2009hvezdicka Dotazník, kterým se Česká spořitelna hlásila k účasti ve Firmě roku: Rovné příležitosti, byl od počátku horkým kandidátem na Speciální cenu Gender Studies za dobrý start. Byl totiž vyplněn ve chvíli, kdy firma začíná velmi promyšleně s formulací programů a nástrojů na podporu rovných příležitostí žen a mužů. Příjemným překvapením například byla i orientace v genderové problematice a snaha o skutečně odpovědný přístup.

T-Mobile je nejlepší díky komplexnímu přístupu ke slaďování

4. 2. 2009hvezdicka Společnost T-Mobile Česká republika o titul nejlepší firmy v rovných příležitostech letos usilovala poprvé, a hned získala první místo. Porota ocenila její velice širokou paletu nástrojů na slaďování pracovního a soukromého života, ale také spravedlivou platovou koncepci a vypracovaný plán pro případy šikany a sexuálního obtěžování. Pro vysoké hodnocení hovořilo i to, že firma nabízí celou řadu možností pro pracující rodiče. „Zcela jistě chceme pokračovat v nastavené podpoře rovných příležitostí žen a mužů,“ říká senior manažer řízení lidských zdrojů T-Mobilu Štěpán Marzini.

Vodafone: Nebojíme se vystoupit z řady

4. 2. 2009hvezdicka Od svého vzniku má česká pobočka firmy Vodafone ambici být vnímána jako výjimečný zaměstnavatel. Jednou z jejích hlavních hodnot je: „Nebojíme se vystoupit z řady“. I proto Vodafone nabízí velké množství, na českém trhu zcela originálních, programů na podporu slaďování pracovního a osobního života a genderové rovnosti.

Komerční banka se babyboomu nebojí

4. 2. 2009hvezdicka V oblasti rozvoje lidských zdrojů se Komerční banka v poslední době soustřeďuje na rodiče malých dětí. Není divu, v současné době má asi 10% pracujících na mateřské či rodičovské dovolené. Komerční banka si uvědomuje cenné znalosti a zkušenosti, se kterými zaměstnankyně (ale také tři zaměstnanci) odcházejí na rodičovskou dovolenou a snaží se s nimi udržet kontakt a podpořit je v návratu. Za to jim porota soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2008 udělila třetí místo.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

17. 10. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Flexibilní úvazky: krásné i nebezpečné

5. 10. 2008hvezdicka Termín flexibilní byl – zejména ve spojení s pracovním úvazkem – ještě nedávno nahlížen výhradně z pohledu zaměstnavatele. Tedy ve smyslu: pracuj v průměru více než osm hodin denně, buď připraven/a kdykoli zůstat v práci do noci, buď ochoten/a obětovat víkend, nikdy nevypínej telefon, na projekty se připravuj doma po večerech a vůbec si nos práci domů co nejvíc, dovolenou si příliš neplánuj, protože se může stát, že tě budeme potřebovat. Je tomu tak – bohužel – v mnoha případech i dnes…

Alternativní pracovní úvazky

3. 10. 2008hvezdicka V poslední době je možné zaznamenat trend, kdy řada osob již nemůže či nechce pracovat v rámci plného pracovního úvazku, ale zároveň je pro ně nepřijatelná myšlenka nepracovat vůbec či se stát pouhým příjemcem či příjemkyní sociálních dávek. Řada rodičů (v českých podmínkách samozřejmě především matek) nevidí důvod rozhodnout se jen pro jednu možnost – práce nebo dítě. Proč nemít obojí?

Agenturní zaměstnávání lidí ohrožených vyloučením

3. 10. 2008hvezdicka Dočasné zaměstnání prostřednictvím pracovních agentur je často považováno za poměrně negativní jev současného trhu práce, protože pro klienty a klientky znamená velkou míru nejistoty. Rakouská agentura Flexwork, ve spolupráci s dalšími sociálními partnery, funguje jako nezisková organizace a lidem ohroženým vyloučením nabízí agenturní zaměstnání za přijatelných podmínek.

Firmy, které v ČR podporují flexibilní pracovní úvazky

1. 10. 2008hvezdicka Stále více firem v České republice podporuje alternativní resp. flexibilní pracovní úvazky. Většinou je k tomu žene tlak zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří tyto úvazky vyžadují a nepochybně také současný baby-boom. Společnost, která chce, aby se „její“ rodiče vraceli z rodičovské dovolené dříve než po třech letech, jim musí nabídnout flexibilní pracovní formy. Nejčastěji jsou rodiči na rodičovské dovolené žádány zkrácené úvazky, u kancelářských prací v kombinaci s prací z domova.

Život mezi jistotou a flexibilitou

1. 10. 2008hvezdicka Zeptáte-li se namátkou různých lidí, co si představují pod pojmem flexibilita v zaměstnání, jistě odpoví něco na způsob „práce od rána do večera“ nebo „snadný vyhazov“. Pozvolna se ale do našeho porozumění dostává představa, že flexibilita může znamenat i zkrácení úvazku, posun pracovní doby, nebo celoživotní vzdělávání napomáhající adaptaci na změny na trhu práce.

Flexibilní úvazky vyžadují flexibilní povahu

29. 9. 2008hvezdicka Různé druhy flexibilních a alternativních pracovních úvazků jsou v současnosti skloňovány ve všech pádech, mj. jako vhodná forma usnadnění slaďování osobního a pracovního života – mluví se však především o jejich pozitivech. Na klady a zápory takových pracovních režimů, jak je zažily v praxi, jsme se proto zeptaly dvou žen: Marcely Kosové, která pracuje na Úřadu Městské části Praha 3 a Michaely Marksové-Tominové, předsedkyně Asociace pro rovné příležitosti.

Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

29. 9. 2008hvezdicka Firemní péče o děti může být plusem zaměstnavatele, který chce přilákat kvalitní zaměstnance. Založit jesle či školku je však velmi komplikované. Situace se ale možná zlepší. Vláda má totiž na stole prorodinný balíček.
Jednou z možností, jak si udržet zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti, může být zřízení firemní školky či jeslí, případně domluva na hlídání dětí. Na první pohled to může vypadat jednoduše. Ve skutečnosti je ale v Česku legislativa v této oblasti poměrně složitá. Na tento krok, kromě babysittingu, se totiž vztahuje dlouhá řada zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, které často není jednoduché ani levné dodržet.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

29. 9. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

29. 9. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Koncept flexicurity – další promarněná příležitost pro genderovou rovnost?

29. 9. 2008hvezdicka Philine Scholze, poradkyně Strany zelených v Evropském parlamentu v oblasti práce a sociálních věcí, v současnosti na mateřské dovolené, vystoupila na konferenci Perspektiva žen na trhu práce v panelu Politiky a strategie prosazování rovnosti mezi muži a ženami. Bylo to téměř poprvé, kdy se v České republice hovořilo o konceptu flexicurity a jeho genderovém rozměru. Philine byla v mnoha ohledech velmi kritická. Ve flexicurity vidí velký potenciál pro genderovou rovnoprávnost, který není dostatečně využíván. Zhodnotila také soustředění celého konceptu více na flexibilitu než na jistotu, tedy sociální zabezpečení.

VUPSV vydal studii o flexijistotě

29. 9. 2008hvezdicka Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vydal obsáhlou studii o flexijistotě. Tento v České republice dosud nepříliš známý pojem v první části teoreticky zakotvuje. V druhé části se analyticky věnuje čtyřem oblastem souvisejícím s flexijistotou: legislativní ochraně pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoji aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravě sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků.
Studie ukazuje, jak ČR vychází z této analýzy a nabízí doporučení.
Jedná se o první komplexní práci na téma flexijistoty.

Více žen ve vedení v 10 krocích

15. 7. 2008hvezdicka Americká Národní asociace manažerek (National Association for Female Executives, NAFE) sleduje postavení žen a mužů na trhu práce v USA. Po období výrazného postupu žen do „pánského klubu“ manažerských pozic dochází ke stagnaci a poklesu. Zdá se, že potom, co se do vedení dostalo několik žen, nabyly firmy dojmu, že skleněný strop přestal existovat, a dále už s problematikou genderových nerovností nepracují. Presidentka NAFE Betty Spence na základě dobrých praxí oceněných firem vypracovala seznam kroků vedoucích k vyrovnání počtů žen a mužů v managementu.

Flexijistota v německém nakladatelství De Gruyter

9. 4. 2008hvezdicka Koncept spojující flexibilitu práce s jistotou (angl. flexicurity) spočívá v reflexi sociálních systémů a jejich kapacitě reagovat na současné společenské změny. Globalizovaný trh práce potřebuje flexibilitu, ale zároveň není možné rezignovat na záruky pro zaměstnané, ani zaměstnavatele. Zajištění flexijistoty je zodpovědností všech sociálních partnerů – státu, zaměstnavatelů, odborů i zaměstnaných. Zaměřme se nyní na situaci z pohledu firem.

Firmy v Rakousku podporují ženy ve vědě a výzkumu

9. 4. 2008hvezdicka Rostoucí zastoupení žen ve vědě může pomoci firmám, které se potýkají s nedostatkem lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že diverzita začíná být nutností i pro oblast výzkumu a vývoje, představují ženy zajímavý a dosud nevyužitý potenciál. V České republice zatím firmy ženy vědkyně příliš nepodporují, známý je pouze stipendijní program L'Oréal pro ženy ve vědě. Představme si několik příkladů, jak podporují ženy ve vědě a výzkumu firmy v Rakousku.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation