linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Logo soutěže ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za podporu letošního ročníku děkujeme těmto organizacím:

Business Leaders Forum

     
Business Leaders Forum je nejstarší česká CSR platforma. Ideu společenské odpovědnosti a udržitelnosti v byznysu podporuje již od roku 1992. Spolek sdružuje středně velké firmy i korporáty, jejichž lídři se zajímají o spokojenost svých zaměstnanců i o dopad byznysu na místní komunity, životní prostředí a celý trh. Business Leaders Forum je národním partnerem evropské organizace CSR Europe, participuje na mnohých lokálních i zahraničních projektech. Prostřednictvím svých akcí, seminářů, odborných článků a mediální komunikace prezentuje best practices z oblasti udržitelnosti, vzdělává veřejnost a spojuje odborníky napříč privátním, veřejným a akademickým sektorem.      
       

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation