linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Ukázkové programy na podporu slaďování a rovných příležitostí v České spořitelně: Česká spořitelna je Firmou roku 2009 v oblasti rovných příležitostí

7. 1. 2010hvezdicka Program ČÁP podporující slaďování pracovního a rodinného života, komplexní systém řešení stížnosti klientů, klientek i zaměstnanců a zaměstnankyň České spořitelny a program Diversitas: to vše ocenili členové a členky poroty soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Svou pozici Česká spořitelna potvrdila také získáním certifikátu Audit „Rovné příležitosti“, který realizuje Gender Studies. Ocenění si na listopadové konferenci „Praskliny ve skleněném stropě“ převzal generální ředitel Gernot Mittendorfer spolu s manažerkou Elke Meier.

Kdo a proč se stal letos firmou roku v rovných příležitostech?

8. 12. 2009hvezdicka V roce 2009 jsou v otázce rovných příležitostí žen a mužů a v podpoře slaďování pracovního a osobního života nejlepší Česká spořitelna, IBM ČR, Unicredit Bank ČR. V tomto pořadí se umístily na žebříčku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, kterou Gender Studies uděluje už šestým rokem.

Specifika kariérního rozvoje žen

8. 12. 2009hvezdicka Kariérní rozvoj žen je podmíněn řadou aspektů, k nimž rozhodně patří vzdělávání v oboru i v měkkých dovednostech, ale i další věci jako možnost vybalancovat práci s rodinným životem, úspěšný návrat do práce po rodičovské dovolené, networking, a v neposlední řadě také vstřícné firemní prostředí bez bariér a předsudků. Někdy se říká, že aby žena uspěla, musí být dvakrát tak dobrá jako její stejně úspěšný kolega. Pokud firmy nechtějí vyplýtvat energii svých talentovaných zaměstnankyň na překonávání překážek, které muže tolik netrápí, mohou podnikat řadu aktivit.

Skleněný strop a praskliny v něm

8. 12. 2009hvezdicka Ačkoli již mnoho českých firem zavádí velmi kvalitní programy na podporu rovných příležitostí, téma vyššího zastoupení žen ve vedoucích pozicích a v netradičních povoláních zůstává zatím ožehavé a přistupuje se k němu spíše s opatrností nežli důslednou razancí. V článku níže přinášíme hlavní závěry konference Gender Studies, o.p.s. Praskliny ve skleněném stropě: Ženy v řídících pozicích a v netradičních povoláních, která se konala 11.11.2009 v Praze u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Firma roku: rovné příležitosti.

Představujeme firmy, které obdržely značku Audit Rovné příležitosti: Ferring-Léčiva, a.s.

19. 11. 2009hvezdicka Mezi první firmy, které prošly personálním Auditem Rovné příležitosti, patří Ferring-Léčiva, a.s. Farmaceutická firma zaměstnávající kolem sto zaměstnanců a zaměstnankyň si zvolila za své heslo „Člověk je na prvním místě“ a z rozhovorů v rámci auditu vyplynulo, že nejde jen o pouhou frázi. Jako příklad dobré praxe byl auditorkami hodnocen mimo jiné závazek k podpoře rovnosti a nediskriminace ve firemních dokumentech a směrnice pro udržování kontaktu s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené, která odpovídá nejaktuálnějším trendům v této oblasti.

Firma roku: Rovné příležitosti má své vítěze

12. 11. 2009hvezdicka V roce 2009 jsou v otázce rovných příležitostí žen a mužů a v podpoře slaďování pracovního a osobního života nejlepší Česká spořitelna, IBM ČR, Unicredit Bank ČR. V tomto pořadí se umístily na žebříčku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, kterou už šestým rokem uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Speciální cenu Gender Studies za opatření na podporu slaďování praáce a osobního života si odnesla firma OLHO Technik Czech.

Výsledky třetího ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem.

13. 10. 2009hvezdicka V roce 2009 proběhl již třetí ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, kterého se zúčastnilo 139 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života. Soutěž od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies.

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

13. 10. 2009hvezdicka Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.

Slaďování a time management - tipy pro zaměstnance a zaměstnankyně

14. 8. 2009hvezdicka Flexibilita práce, slaďování práce a rodiny – to jsou slova, která často adresujeme zaměstnavatelům a přesvědčujeme je, aby vycházeli svým zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc při zvládání jejich rozličných životních rolích. Nicméně, v pracovním vztahu, jako v každém jiném vztahu, jsou vždy dvě strany. Zaměstnavatelé by měli nabídnout nástroje a opatření, a zaměstnanci a zaměstnankyně by se měli naučit je dobře využívat.

Rodiče z Raiffeisenbank mají možnost využít školku ŽIRAiFKA

14. 8. 2009hvezdicka Firmy, které umožňují svým zaměstnankyním a zaměstnancům využít firemní školku či jesle by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Proto pokaždé když na nějakou narazíme, ihned o tom informujeme. Tentokrát se jedná o firemní školku ŽIRAiFKA, která je určena zaměstnankyním a zaměstnancům banky Raiffeisenbank a provozuje jí společnost KinderGarten. O školce jsme mluvili s HR manažerkou společnosti Raiffeisenbank Petrou Boudovou.

Audit Rovné příležitosti: ne kontrola, ale rozvoj

3. 6. 2009hvezdicka Audit je výraz, který se ve slovníku firem objevuje čím dál častěji. Vedle finančního auditu se setkáte se sociálními audity a nově také s genderovými audity. Genderový audit nebo audit rovných příležitostí se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy, tedy vyhodnocuje podporu rovných příležitostí žen a mužů ve firmě. Jeho cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech. Gender Studies nabízí firmám Audit Rovné příležitosti.

Rovné příležitosti – jak je na tom vaše firma?

16. 4. 2009hvezdicka Jak si v otázce rovných příležitostí stojí vaše firma? Zkuste si odpovědět na otázky v následujícím minitestu, který by měl sloužit jako barometr rovných příležitostí ve firmě i jako inspirace pro další rozvoj. Čím víckrát odpovíte "ano", tím větší je vaše šance získat ocenění Firma roku: Rovné příležitosti.

Gender Studies nabízí konzultace pro Vaši firmu

12. 2. 2009hvezdicka Zaměstnanci a zaměstnankyně představují jeden z klíčových nástrojů potenciálního zisku vaší firmy. Máte zájem zjistit, jak realizovat efektivní výběrová řízení, která Vám pomohou vybrat ty nejvhodnější lidi, jak rozvíjet potenciál stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň nebo připravit programy, které výrazně sníží fluktuaci a zvýší jejich motivaci a loajalitu? Pak právě Vám nabízí Gender Studies bezplatné konzultace zaměřené na programy rozvoje lidských zdrojů, především pak programy rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života.

Pár praktických a užitečných rad pro založení firemní mateřské školky

7. 2. 2009hvezdicka Rok 2008 se pro spoustu českých firem - kvůli právě probíhajícímu baby boomu – nesl v duchu odchodu velkého počtu zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Když k tomu přidáme, že firmy řešily nedostatek talentované a kvalifikované pracovní síly na trhu, asi příliš nepřekvapí, že zavedení benefitu firemní mateřské školky se mnohým z nich zdálo být rozumným řešením.

Vodafone: Nebojíme se vystoupit z řady

4. 2. 2009hvezdicka Od svého vzniku má česká pobočka firmy Vodafone ambici být vnímána jako výjimečný zaměstnavatel. Jednou z jejích hlavních hodnot je: „Nebojíme se vystoupit z řady“. I proto Vodafone nabízí velké množství, na českém trhu zcela originálních, programů na podporu slaďování pracovního a osobního života a genderové rovnosti.

Komerční banka se babyboomu nebojí

4. 2. 2009hvezdicka V oblasti rozvoje lidských zdrojů se Komerční banka v poslední době soustřeďuje na rodiče malých dětí. Není divu, v současné době má asi 10% pracujících na mateřské či rodičovské dovolené. Komerční banka si uvědomuje cenné znalosti a zkušenosti, se kterými zaměstnankyně (ale také tři zaměstnanci) odcházejí na rodičovskou dovolenou a snaží se s nimi udržet kontakt a podpořit je v návratu. Za to jim porota soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2008 udělila třetí místo.

Institucionální péče o děti: příklad Dánska

4. 2. 2009hvezdicka Zatímco v České republice se potýkáme s přeplněnými školkami, o nedostupnosti jeslí nemluvě, v Dánsku, zdá se, vše funguje k všeobecné spokojenosti. Dlouhodobá tradice odborné pedagogické péče nabízí rodičům vítanou pomocnou ruku v nelehkém úkolu slaďování osobního a pracovního života.

Česká spořitelna na prahu velkých změn – důvod pro Speciální cenu

4. 2. 2009hvezdicka Dotazník, kterým se Česká spořitelna hlásila k účasti ve Firmě roku: Rovné příležitosti, byl od počátku horkým kandidátem na Speciální cenu Gender Studies za dobrý start. Byl totiž vyplněn ve chvíli, kdy firma začíná velmi promyšleně s formulací programů a nástrojů na podporu rovných příležitostí žen a mužů. Příjemným překvapením například byla i orientace v genderové problematice a snaha o skutečně odpovědný přístup.

T-Mobile je nejlepší díky komplexnímu přístupu ke slaďování

4. 2. 2009hvezdicka Společnost T-Mobile Česká republika o titul nejlepší firmy v rovných příležitostech letos usilovala poprvé, a hned získala první místo. Porota ocenila její velice širokou paletu nástrojů na slaďování pracovního a soukromého života, ale také spravedlivou platovou koncepci a vypracovaný plán pro případy šikany a sexuálního obtěžování. Pro vysoké hodnocení hovořilo i to, že firma nabízí celou řadu možností pro pracující rodiče. „Zcela jistě chceme pokračovat v nastavené podpoře rovných příležitostí žen a mužů,“ říká senior manažer řízení lidských zdrojů T-Mobilu Štěpán Marzini.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

17. 10. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation