linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními
lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě
s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí."
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

V regionech vede Olho-Technik

12. 12. 2010 hvezdicka

Letošní nově vyhlášené regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti vyhrála firma Olho-Technik, která již minulý rok získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny. Olho-Technik je názorným příkladem toho, že i v prostředí výrobního podniku se sídlem v regionu je možné vycházet zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc, a to nejen co se týká harmonizace pracovních a osobních povinností, ale také rovných příležitostí (nejen) žen a mužů.

Jak je možné podpořit slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň ve výrobní firmě (jako je Olho-Technik)?

Podporujeme své zaměstnance nejen tím, že jim umožňujeme flexibilní rozvržení pracovní doby, ale poskytujeme i řadu benefitů – měsíční příspěvky na jakékoli wellness, fitness a kulturní akce dle výběru jednotlivců, dárky k narození dítěte, ve spolupráci s našimi partnery pořádáme Dny pro zdraví a v neposlední řadě podporujeme formální i neformální firemní setkání a sportovní utkání.

Co všechno dělá Olho-Technik, aby jeho zaměstnanci a zaměstnankyně měli ve firmě rovné podmínky a příležitosti?

Při výběrových řízeních rozhodují pouze zkušenosti, vzdělání a praxe. Na každou pozici máme přesně určený profil kandidáta a podle něj rozhodujeme o uchazečích. Abychom zajistili rovné podmínky pro stávající zaměstnance, pravidelně provádíme interní benchmarking mezd.

Ovlivňuje Vaši práci, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů, fakt, že jste firma mezinárodní a navíc, v rámci ČR, regionální?

Tento fakt naši firmu neovlivňuje. Přestože máme zahraniční mateřskou společnost, naší personální strategii nechává přímo na nás.

Jak je ve Vaší firmě ošetřen průběh mateřské a rodičovské dovolené a jaké benefity mají u Vás k dispozici rodiče malých dětí?

V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené komunikujeme se svými zaměstnanci tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Zasíláme firemní časopis, zveme je na námi pořádané akce. Pokud máme vhodné místo, nabídneme ho našim rodičům na rodičovské dovolené ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Firemní benefity máme plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Jak zajišťuje Olho-Technik nediskriminační přístup v případě propouštění?

V případě, že jsme nuceni snižovat stavy kmenových zaměstnanců, vybíráme z těch, kterým v daném období končí pracovní smlouva na dobu určitou, podle jejich potenciálu. V naší firmě dlouhodobě sledujeme výkon jednotlivců v souladu s procesem hodnocení zaměstnanců. Pokud je nutné omezit určité pozice (přerozdělení činností, eliminace těchto činností na určitou dobu) řídíme se pouze organizační strukturou, bez ohledu na zaměstnance, který pozici zastává.

Autor: Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation