linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Díky rovným příležitostem panuje v naší společnosti velmi vstřícná
atmosféra a důvěra zaměstnanců ve vstřícný přístup zaměstnavatele."
Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Mediatel

Systematická práce na podpoře rovnosti příležitostí v Allianz pojišťovně

13. 12. 2010 hvezdicka

Allianz pojišťovna, a.s. se soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti zúčastnila v letošním ročníku již po čtvrté a její umístění na třetí příčce svědčí o tom, že systematická práce v oblasti podpory rovných příležitostí přináší své plody. Odborná porota u této firmy ocenila především propracovaný systém vedení a sledování statistik žen a mužů ve firemních procesech a na všech zaměstnaneckých úrovních. Sledování těchto hodnot se na první pohled nemusí jevit jako atraktivní opatření, ale zaměstnavateli umožní zásadní věc: identifikovat ve firemních procesech místa, která jsou pro podporu rovnosti šancí klíčová.

Statistiky a průzkumy

Důležité je sledování nejen personálních statistik – tedy počtu žen a mužů při náboru, povyšování a odchodech z firmy a na jednotlivých zaměstnaneckých úrovních, ale i Průzkum motivovanosti zaměstnanců (Allianz Employee Survey). Součástí tohoto průzkumu je i oddíl Diverzita, který je věnován otázkám souvisejícím s podporou diverzity, zákazem diskriminace, respektováním a podporou všech zaměstnanců bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, fyzické schopnosti, náboženství nebo etnickou příslušnost. Z průzkumu získává HR oddělení meziroční srovnání v jednotlivých kategoriích i srovnání s ostatními společnostmi v rámci skupiny Allianz.

Management mateřské a rodičovské dovolené

Další oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Plány do budoucna

Jasným cílem, který si Allianz pojišťovna vytkla do dalšího období je zvýšení počtu žen v managementu. Tento úkol má podporu globálního vedení skupiny Allianz a je snahou dosáhnout do roku 2015 celosvětově 30% podílu žen na všech úrovních řídících pozic. Dalším závazkem je podpora kariérního rozvoje rodičů zejména poskytnutím větší pracovní flexibility a aktivní pobídky k využívání flexibilních pracovních forem.

Autor: Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation