linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Systematická práce na podpoře rovnosti příležitostí v Allianz pojišťovně

13. 12. 2010 hvezdicka

Allianz pojišťovna, a.s. se soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti zúčastnila v letošním ročníku již po čtvrté a její umístění na třetí příčce svědčí o tom, že systematická práce v oblasti podpory rovných příležitostí přináší své plody. Odborná porota u této firmy ocenila především propracovaný systém vedení a sledování statistik žen a mužů ve firemních procesech a na všech zaměstnaneckých úrovních. Sledování těchto hodnot se na první pohled nemusí jevit jako atraktivní opatření, ale zaměstnavateli umožní zásadní věc: identifikovat ve firemních procesech místa, která jsou pro podporu rovnosti šancí klíčová.

Statistiky a průzkumy

Důležité je sledování nejen personálních statistik – tedy počtu žen a mužů při náboru, povyšování a odchodech z firmy a na jednotlivých zaměstnaneckých úrovních, ale i Průzkum motivovanosti zaměstnanců (Allianz Employee Survey). Součástí tohoto průzkumu je i oddíl Diverzita, který je věnován otázkám souvisejícím s podporou diverzity, zákazem diskriminace, respektováním a podporou všech zaměstnanců bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, fyzické schopnosti, náboženství nebo etnickou příslušnost. Z průzkumu získává HR oddělení meziroční srovnání v jednotlivých kategoriích i srovnání s ostatními společnostmi v rámci skupiny Allianz.

Management mateřské a rodičovské dovolené

Další oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Plány do budoucna

Jasným cílem, který si Allianz pojišťovna vytkla do dalšího období je zvýšení počtu žen v managementu. Tento úkol má podporu globálního vedení skupiny Allianz a je snahou dosáhnout do roku 2015 celosvětově 30% podílu žen na všech úrovních řídících pozic. Dalším závazkem je podpora kariérního rozvoje rodičů zejména poskytnutím větší pracovní flexibility a aktivní pobídky k využívání flexibilních pracovních forem.

Autor: Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation