linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Výsledky

Výsledky 14. ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti byly slavnostně vyhlášeny na závěrečné konferenci 7. října 2022.

Oceněny byly tyto organizace:

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti
za rok 2022

Zvláštní cena poroty

 

Atmosféru předávání ocenění i celého průběhu závěrečné odborné konference si můžete připomenout v sekci Fotogalerie.

 

Se svolením vystupujících si také můžete prohlédnout prezentace z konference:

Romana Marková Volejníčková: Gender pay gap

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation