linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovnost chápeme jako klíčovou hodnotu – DNA naší společnosti.
V době pandemie jsme tomuto tématu věnovali ještě větší pozornost na všech úrovních,
a to se zohledněním individuálních detailů a potřeb.
Daniel Kolský, spolumajitel, mamacoffee

FIRMA ROKU

 

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2022 získal Ústav mezinárodních vztahů Praha, v.v.i.


Zvláštní cena poroty: dm drogerie markt, s.r.o.

 

Odborná porota zdůvodnila své ocenění těchto firem následovně:

 

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2022: Ústav mezinárodních vztahů Praha, v.v.i.

Odborná porota oceňuje dlouhodobý, široký a komplexní přístup k tématu rovných příležitostí a rovného odměňování, který se opírá o transparentní politiku odměňování a rozsáhlé interní metodiky. Porota ocenila, že transparentnost odměňování je podpořena neexistencí smluvní doložky o mlčenlivosti. Pozitivně hodnotí také podporu rodičů například prostřednictvím vlastní dětské skupiny, baby friendly pracovního prostředí, výrazně nadstandardního počtu sick days či práce na home office. V neposlední řadě také oceňuje kvalitní komunikaci se zaměstnanými a úsilí o zjišťování jejich názorů a spokojenosti. K výbornému výsledku přispívá výstup z analýzy odměňování LOGIB, který ukazuje na neexistenci systematického znevýhodňování v odměňování na základě pohlaví.

 

Zvláštní cena poroty: dm drogerie markt s.r.o.

Porota se rozhodla udělit zvláštní ocenění společnosti, která prokázala velké úsilí především v oblasti péče o zaměstnané, transparentnosti odměňování a flexibility práce i ve směnném provozu. Pozitivně hodnotí také neexistenci smluvní doložky mlčenlivosti, která přispívá k transparentnosti odměňování. Porota dále oceňuje takové zastoupení žen a mužů téměř na všech úrovních firemní hierarchie, které odpovídá poměru žen a mužů v zaměstnanecké populaci. Společnost aktivně podporuje snižování genderových stereotypů už ve fázi náboru. Porota dále pozitivně hodnotila úroveň komunikace se zaměstnanými, ať už se jedná o proces stížností včetně pozice ombudsmana, transparentní komunikaci pravidel pro odměňování či proaktivní zjišťování spokojenosti zaměstnaných.

 

Děkujeme všem firmám a organizacím přihlášeným do 14. ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Vážíme si jejich nasazení a aktivit na cestě k férovějšímu pracovnímu trhu, který čerpá z odlišností a zhodnocuje různé zkušenosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation