linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

Metodika

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti je udělováno firmám a zaměstnavatelským organizacím působícím v ČR. Programy na podporu rovných příležitostí, které přihlášené firmy uvádějí v dotaznících, jsou hodnoceny na základě dvoukolového systému bodování. V prvním kole vybírá potenciální kandidáty odborný tým Gender Studies. Ve druhém kole hodnotí užší výběr kandidátů převážně externí odborná porota složená z pěti expertů a expertek z oborů, jako jsou genderová studia, personalistika, sociologie, ekonomie či marketing a média. Každoročně usilujeme o to, aby bylo složení poroty různorodé, pokud jde o odborné zázemí i pohlaví členů a členek. Hodnocení dotazníků firem je všech fázích procesu anonymní. Každá přihlášená organizace obdrží písemný výstup z hodnocení.

Podrobný popis procesu hodnocení je uveden v pravidlech soutěže.

Hodnotící průřezová kritéria dotazníku jsou: inovativnost, aktivní podpora rovných příležitostí a přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem a organizací.

 

Odborná porota ročníku 2020:

Šárka Homfray – právnička se zaměřením na pracovní právo, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Hana Salačová Svobodová – expertka na procesní a personální management, TALLA

Radan Šafařík – právník, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR

Jiří Šatava – ekonom, analytik think-tanku IDEA při CERGE-EI, člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV

Helena Skálová – genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o. p. s.

 

Ocenění Firma roku 2020: Rovné příležitosti bude vybraným organizacím předáno na závěrečné odborné konferenci zaměřené na rozvoj rovných příležitostí, která se bude konat online 18. června 2021 od 9:30.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation