linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Přihláška

Přihlášení do ocenění Firma roku: Rovné příležitosti je velmi snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník a zaslat jej v elektronické (na email josef.vosmik@genderstudies.cz), případně i tištěné podobě na adresu Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 a současně uhradit startovné.

Startovné činí v letošním ročníku ocenění 3.000 Kč bez DPH (3.630 Kč s DPH) a hradí se bankovním převodem na účet organizace Gender Studies, o.p.s.: 300033103/0300 (ČSOB). Za účelem identifikace platby je nutné do informací pro příjemce uvést název firmy/organizace, která se do soutěže hlásí, a název ocenění: Firma roku: Rovné příležitosti 2016. Startovné slouží k úhradě části nákladů spojených s koordinací a administrací ocenění, hodnocením zaslaných dotazníků, jako i pořádáním závěrečné konference.

V návaznosti na zaslání vyplněného dotazníku a uhrazení startovného bude osobě uvedené v dotazníku elektronicky zaslána potvrzující informace o zařazení do letošního ročníku ocenění.

V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, může být požádána o poskytnutí detailnějších informací prostřednictvím dodatečného rozhovoru.

Před vyplněním dotazníku si prosím přečtěte pravidla soutěže. Více informací o průběhu soutěže a hodnocení naleznete v sekci Metodika.

Harmonogram ročníku 2016
•    vyhlášení ročníku: květen 2016
•    uzávěrka přihlášek: 15. červenec 2016
•    hodnocení a dodatečné rozhovory: srpen - září 2016
•    vyhlášení výsledků: listopad 2016 (závěrečná konference)

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation