linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

FIRMA ROKU

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2015 získaly tyto firmy:

1. místo: Česká spořitelna, a. s.

2. místo: RWE Česká republika, a. s.

3. místo: T-mobile Czech Republic a. s.

Zvláštní cena poroty: Vodafone Czech Republic a. s.

Ročník 2015 byl zaměřen na oblast kariérního růstu žen a byl financován z projektu "Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen".

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation