linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

Přihláška

Přihlásit se je snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník a zaslat jej v elektronické anebo tištěné podobě na adresu Gender Studies. Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, každá tato kategorie má svůj dotazník: pro velké a malé a střední firmy. Malá a střední firma je definovaná jako organizace s 5 až 50 zaměstnanci. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše.

Nedílnou součástí dotazníku je i Komentář k dotazníku pro velké a malé a střední firmy. V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, poskytuje ještě hlubší informace v dodatečných rozhovorech.

Více informací o pravidlech v sekci Metodika.

Účast je zdarma.

Harmonogram ročníku 2009:

Uzávěrka přihlášek: 30.6.2009

Hodnocení a dodatečné rozhovory: červenec - říjen

Vyhlášení výsledků: 11. 11. 2009

POZOR: Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation