linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Díky rovným příležitostem panuje v naší společnosti velmi vstřícná
atmosféra a důvěra zaměstnanců ve vstřícný přístup zaměstnavatele."
Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Mediatel

Přihláška

Přihlásit se je snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník a zaslat jej v elektronické anebo tištěné podobě na adresu Gender Studies. Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, každá tato kategorie má svůj dotazník: pro velké a malé a střední firmy. Malá a střední firma je definovaná jako organizace s 5 až 50 zaměstnanci. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše.

Nedílnou součástí dotazníku je i Komentář k dotazníku pro velké a malé a střední firmy. V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, poskytuje ještě hlubší informace v dodatečných rozhovorech.

Více informací o pravidlech v sekci Metodika.

Účast je zdarma.

Harmonogram ročníku 2009:

Uzávěrka přihlášek: 30.6.2009

Hodnocení a dodatečné rozhovory: červenec - říjen

Vyhlášení výsledků: 11. 11. 2009

POZOR: Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation