linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovnost chápeme jako klíčovou hodnotu – DNA naší společnosti.
V době pandemie jsme tomuto tématu věnovali ještě větší pozornost na všech úrovních,
a to se zohledněním individuálních detailů a potřeb.
Daniel Kolský, spolumajitel, mamacoffee

FOTOGALERIE

 Vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší firmu roku 2007

IBM ČR - 1. místo
Mediatel - 2. místo
IBM ČR
ČSA - speciální cena

 Tisková konference k předání ocenění Firma roku 2007

Microsoft - 2. místo - M. Kuklová
Mediatel L. Kučerová
IBM P. Draxler a V. Pavelková
Mediatel J. Rohelová
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation