linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Aktivně podporujeme naše zaměstnané v jejich kariérním růstu možností flexibilní pracovní doby,
či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení work life balance
a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, například po mateřské dovolené.
Jana Černínová, HR Partner, Kyndryl (původně IBM)

FIRMA ROKU

Hlavní téma: slaďování soukromého a pracovního života

Nejlepší firmy:

1. místo IBM ČR
2. místo Mediatel
3. místo Allianz pojišťovna, Microsoft

Zvláštní cena Gender Studies za výrazný pokrok v oblasti prosazování rovných příležitostí: ČSA

V tomto roce se mezi nejlepšími firmami se po boku „stálic“ jako Microsoft či IBM objevila nová jména. Ukázalo se tak, že téma rovných příležitostí žen a mužů je pro firmy stále důležitější. V hlavní sledované oblasti byly všechny oceněné firmy na vysoké úrovni – pružná pracovní doba, částečné úvazky či práce z domova tu byly běžným standardem. Individuálně se pak společnosti lišily různými nadstavbami, jako je např. finanční pobídka pro brzký návrat z mateřské dovolené a podpora mateřské školky v okolí (IBM ČR), koutek pro děti rodičů na mateřské/rodičovské dovolené (ČSA), sdílení pozic (Microsoft). Oceňované byly i rozvojové a vzdělávací programy pro budoucí manažerky (Allianz, Mediatel, ČSA). Některé firmy poskytly i ukázky genderově citlivého PR, kdy se prezentovaly jako zaměstnavatel podporující rovné příležitosti žen a mužů (IBM, Mediatel).

Realizace tohoto ročníku byla finančně podpořena Citi Foundation.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation