linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

FIRMA ROKU

Hlavní téma: slaďování soukromého a pracovního života

Nejlepší firmy:

1. místo: AIR PRODUCTS spol. s.r.o. 2. místo: IBM ČR a Microsoft ČR 3. místo: Citibank, a.s.

Zvláštní cena Gender Studies za nábor respektující volné příležitosti nejen žen a mužů: IBM ČR

V tomto ročníku se speciální důraz soustředil na opatření na slaďování soukromého a pracovního života. Problém kombinovat pracovní a rodinné povinnosti lze totiž jednoznačně označit za hlavní sociální překážku uplatnění žen v práci a kariéře, a proto se tým Gender Studies rozhodl tuto problematiku důkladněji a dlouhodoběji sledovat.

Vítězové tohoto ročníku ukázaly velmi různorodé programy a personalistické „perličky“. Vítězná firma AirProducts zapůsobila především svým antistresovým programem Relaxujte prosím a také projekt Klub žen s potenciálem, který nabízí všestranný rozvoj talentkám. IBM ČR získala ocenění již po několikáté, tentokrát především za své aktivity pro zaměstnané rodiče, za spolupráci s univerzitami na zpřístupnění oboru IT zdravotně znevýhodněným studujícím. Microsoft nabízí kromě velmi propracovaných flexibilních forem práce také užitečné informační nástroje pro rodiče, podobné je to i v Citibank.

Realizace tohoto ročníku byla finančně podpořena Citi Foundation.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation