linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

FIRMA ROKU

Hlavní téma: rozvoj kariérního růstu žen a diverzity

Nejlepší firmy:

1. Hewlett-Packard, s.r.o.
2. IBM, s.r.o.
3. Oskar Mobil, a.s., PricewaterhouseCoopers

Zvláštní cena Gender Studies v kategorii malé firmy: Channel Crossings

První ročník se zaměřil na rozvoj kariérního růstu žen a diverzitu. Podle dlouhodobé studie americké poradenské společnosti Catalyst existuje silná korelace mezi finančním úspěchem firem a genderovou diverzitou v jejich vedení. To se ukazuje i na společnostech, které se staly nejlepšími firmami v ČR. Všechny oceněné firmy mají programy na podporu vstupu žen do vedoucích pozic, ať už to jsou vzdělávací programy či například mentoring a osobnostní rozvoj. Společnost Oskar Mobil byla také oceněna za vysoký počet žen v managementu.

Realizace tohoto ročníku byla podpořena firmou Zentiva, a.s. a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation