linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Díky rovným příležitostem panuje v naší společnosti velmi vstřícná
atmosféra a důvěra zaměstnanců ve vstřícný přístup zaměstnavatele."
Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Mediatel

Fotogalerie

fotacek Vyhlášení výsledků Firma roku: Rovné příležitosti 2008

Vyhlášení vítězných firem proběhlo 12.11.2008 na konferenci Notebook a kočárek - Návrat rodičů do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené

1. místo pro T-Mobile
1. místo pro T-Mobile
1. místo za T-Mobile převzala Barbora Stejskalová
1. místo za T-Mobile převzala Barbora Stejskalová
2. místo pro Vodafone
2. místo pro Vodafone
2. místo převzali David Mužík a Michaela Černá z Vodafonu
2. místo převzali David Mužík a Michaela Černá z Vodafonu
3. místo pro Komerční banku
3. místo pro Komerční banku
3. místo převzaly Soňa Schwarzová a Gabriela Trojanová z Komerční banky
3. místo převzaly Soňa Schwarzová a Gabriela Trojanová z Komerční banky
Speciální cena pro Českou spořitelnu
Speciální cena pro Českou spořitelnu
Speciální cenu Gender Studies za dobrý start pro Českou spořitelnu převzala Jitka Schmiedová, ředitelka lidských zdrojů
Speciální cenu Gender Studies za dobrý start pro Českou spořitelnu převzala Jitka Schmiedová, ředitelka lidských zdrojů
Slavnostní atmosféru předávání ocenění Firma roku: Rovné příležitosti navodila houslistka Růžena Sršňová
Slavnostní atmosféru předávání ocenění Firma roku: Rovné příležitosti navodila houslistka Růžena Sršňová
Slovenské zkušenosti s podporou rovných příležitostí prezentovala Sylvia Porubänová
Slovenské zkušenosti s podporou rovných příležitostí prezentovala Sylvia Porubänová
V odpoledním panelu diskutovaly zástupkyně zaměstnavatelů
V odpoledním panelu diskutovaly zástupkyně zaměstnavatelů
Na dopoledním panelu se živě diskutovalo
Na dopoledním panelu se živě diskutovalo
Dopolední panel byl věnován společenskému pozadí zaměstnávání rodičů
Dopolední panel byl věnován společenskému pozadí zaměstnávání rodičů
Moderátorka konference Kateřina Jonášová
Moderátorka konference Kateřina Jonášová
Konference byla otevřená rodičům s dětmi
Konference byla otevřená rodičům s dětmi
Publikum na konferenci Notebook a kočárek
Publikum na konferenci Notebook a kočárek
Kamil Švec (Hewitt Associates) prezentuje data ke slaďování
Kamil Švec (Hewitt Associates) prezentuje data ke slaďování
zpět na přehled fotogalerií
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation