linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

ZVEME NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI SOUTĚŽE FIRMA ROKU 2020: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

18. 5. 2021 hvezdicka

Firma roku 2020_závěrečná konference

 

Letos se soutěž zaměřila na téma management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce. Chcete se dozvědět, kdo v každodenní praxi aktivně podporuje rovné příležitosti, usnadňuje slaďování pracovního a soukromého života a nejlépe si poradil s turbulentní situací během pandemie? 

Připojte se na online konferenci, kterou pořádáme symbolicky 18. června, v předvečer Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů!

Zjistíte nejen jména vítězných firem a jejich best practices. Nebudou chybět také experti*tky z oblasti managementu, veřejné správy i odborné veřejnosti, kteří představí nejnovější data a zkušenosti z praxe na téma slaďování a další zásadní otázky uplynulého roku. Podrobný program zveřejníme brzy.

Pro další podrobnosti sledujte facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/176450317707228/ 

Zaregistrujte se již nyní zde: https://forms.gle/CVT1WEPorBhSSnqj7

Těšíme se na vás!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation