linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

ZVEME NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI SOUTĚŽE FIRMA ROKU 2020: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

18. 5. 2021 hvezdicka

Firma roku 2020_závěrečná konference

 

Letos se soutěž zaměřila na téma management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce. Chcete se dozvědět, kdo v každodenní praxi aktivně podporuje rovné příležitosti, usnadňuje slaďování pracovního a soukromého života a nejlépe si poradil s turbulentní situací během pandemie? 

Připojte se na online konferenci, kterou pořádáme symbolicky 18. června, v předvečer Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů!

Zjistíte nejen jména vítězných firem a jejich best practices. Nebudou chybět také experti*tky z oblasti managementu, veřejné správy i odborné veřejnosti, kteří představí nejnovější data a zkušenosti z praxe na téma slaďování a další zásadní otázky uplynulého roku. Podrobný program zveřejníme brzy.

Pro další podrobnosti sledujte facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/176450317707228/ 

Zaregistrujte se již nyní zde: https://forms.gle/CVT1WEPorBhSSnqj7

Těšíme se na vás!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation