linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Registrace na závěrečnou konferenci Firmy roku 2022: Rovné příležitosti spuštěna!

9. 8. 2022 hvezdicka

Příjmová rovnost je jedním z nejdůležitějších cílů v rámci genderové problematiky na trhu práce. Průměrná gender pay gap (GPG = genderová diskrepance v mzdách a platech žen oproti mužům) je v EU kolem 15 % a ačkoli se v Česku situace pomalu zlepšuje, stále před sebou máme dlouhou cestu. Proto jsme rovné odměňování zvolili jako téma letošního, již 14. ročníku soutěže Firma roku: rovné příležitosti.

A jak to dopadlo? Kteří zaměstnavatelé využívají nejefektivnější postupy pro dosažení příjmové rovnosti? Kdo se v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti dostal až na vítězné příčky a jaké jsou jejich best practices? Jak vidí příjmovou nerovnost v Česku experti*ky z různých oblastí vědy i praxe?

 

To a mnohem více se dozvíte na závěrečné konferenci, na kterou srdečně zveme všechny se zájmem o problematiku rovných příležitostí.

Kdy: 7. 10. 2022 od 9:30
Kde: TBA
Organizátor: Gender Studies, o.p.s.

 

Již nyní si můžete zajistit své místo na konferenci registrací přes online formulář. Podrobnější organizační informace a program již brzy najdete na webu soutěže, Facebooku a LinkedIn.

Jaká byla loňská online konference se můžete podívat na záznamu.

Autor: Lucie Přibyl (Königsmarková) 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation