linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

Registrace na závěrečnou konferenci Firmy roku 2022: Rovné příležitosti spuštěna!

9. 8. 2022 hvezdicka

Příjmová rovnost je jedním z nejdůležitějších cílů v rámci genderové problematiky na trhu práce. Průměrná gender pay gap (GPG = genderová diskrepance v mzdách a platech žen oproti mužům) je v EU kolem 15 % a ačkoli se v Česku situace pomalu zlepšuje, stále před sebou máme dlouhou cestu. Proto jsme rovné odměňování zvolili jako téma letošního, již 14. ročníku soutěže Firma roku: rovné příležitosti.

A jak to dopadlo? Kteří zaměstnavatelé využívají nejefektivnější postupy pro dosažení příjmové rovnosti? Kdo se v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti dostal až na vítězné příčky a jaké jsou jejich best practices? Jak vidí příjmovou nerovnost v Česku experti*ky z různých oblastí vědy i praxe?

 

To a mnohem více se dozvíte na závěrečné konferenci, na kterou srdečně zveme všechny se zájmem o problematiku rovných příležitostí.

Kdy: 7. 10. 2022 od 9:30
Kde: TBA
Organizátor: Gender Studies, o.p.s.

 

Již nyní si můžete zajistit své místo na konferenci registrací přes online formulář. Podrobnější organizační informace a program již brzy najdete na webu soutěže, Facebooku a LinkedIn.

Jaká byla loňská online konference se můžete podívat na záznamu.

Autor: Lucie Přibyl (Königsmarková) 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation