linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA DO 8. BŘEZNA

1. 3. 2022 hvezdicka


Podle evropských dat z roku 2019 činí rozdíl v příjmech žen a mužů (gender pay gap, také GPG) v České republice téměř 19 %, což je 5. nejvyšší číslo v EU. Jakým směrem se toto číslo posunulo během covidové krize se můžeme zatím jenom domýšlet. Nejen proto jsme jako téma letošního ročníku zvolili stále aktuální rovné odměňování.

Podporuje váš zaměstnavatel rovné příležitosti na pracovišti? Aplikuje principy a politiky rovného odměňování a aktivně se tématu věnuje? Využijte času navíc, přihlaste ho do soutěže a získejte ocenění FIRMA ROKU 2022!

Přihlásit se mohou firmy a organizace bez ohledu na zaměření či odvětví, region a velikost. Soutěž je otevřena také pro výzkumné instituce a univerzity.

Letos navíc nabízíme příležitost pod odborným vedením využít unikátní nástroj pro analýzu příjmové rovnosti LOGIB.

Vyplněnou přihlášku spolu s doplňujícími dokumenty můžete zaslat do 8. března koordinátorce soutěže na adresu firma.roku@genderstudies.cz, kde je vám také k dispozici v případě jakýchkoli dotazů či nejasností. Nezapomeňte si také přečíst informace o organizaci ročníku a aktuálně platná pravidla.

Autor: Lucie Königsmarková 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation