linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Podpora rodičů je naší dlouhodobou prioritou v oblasti diverzity. Cílem je snadnější a rychlejší návrat do práce
z rodičovské, kdy nevyřešená péče o dítě je často důvodem jeho oddalování. Existence školky má pozitivní
vliv na firemní kulturu, vysílá signál, jak je pro nás propojení zaměstnavatele s rodinou důležité.
Barbora Vachová, Leader Diverzity, ČSOB

Odhalujeme program závěrečné konference Firma roku: Rovné příležitosti!

27. 9. 2022 hvezdicka

Závěrečná konference Firma roku 2022: Rovné příležitosti přinese best practices firem a organizací z různých odvětví, trendy v prosazování rovného odměňování a nové nástroje v této oblasti, ale i networking se zástupci*kyněmi firem a organizací z několika sektorů. Na programu je také interaktivní vzdělávací workshop.

 

Kdy: 7. října 2022, 9:00–16:00
Kde: Kino Přítomnost, Siwiecova 1839/1, 130 00 Praha 3-Žižkov

Registrace: https://forms.gle/SFQ4YCePnhw7SA268

Pro rodiče s malými dětmi bude po celou dobu konference zajištěno hlídání. Pokud si ho přejete využít, nezapomeňte, prosím, tuto možnost označit v přihlašovacím formuláři.

 

Program

9:00–9:15

Registrace

9:15–9:30

Uvítání a úvodní slovo

Johana Jonáková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.
Helena Skálová, genderová expertka projektu 22 % k rovnosti, MPSV

9:30–10:00

Česká republika a rovné odměňování v datech

Romana Marková Volejníčková, vědecká pracovnice, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

10:00–10:50

Panelová diskuse: Co nám přineslo zaměření na rovné odměňování

Vystoupí zástupci*kyně firem a zaměstnavatelů, kteří prošli či prochází LOGIBem nebo aktivně přistupují k rovnému a transparentnímu odměňování.

Daniela Kučová, Total Rewards Manager CZ, SK, HU, IKEA Česká republika
Ondřej Boreš, Corporate Affairs Director, VELUX Česká republika
Michaela Švarcová, Diversity, Diversity, Equity and Inclusion Lead, MSD Czech Republic

 

COFFEE BREAK

11:15–11:35

LOGIB jako první krok na cestě k rovnému odměňování

Helena Skálová, genderová expertka projektu 22 % k rovnosti, MPSV

11:35–12:15

Vyhlášení výsledků soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2022

Johana Jonáková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.
Hana Salačová Svobodová, TALLA

Součástí je prezentace best practices vítězných firem a organizací

12:15–12:30

Uzavření ročníku 2022 a vyhlášení tématu ročníku 2023

 

COFFEE BREAK & PROSTOR PRO NETWORKING

13:15–15:45

Workshop: Rovné odměňování a jak na něj v praxi

Vede: Helena Skálová, genderová expertka projektu 22 % k rovnosti, MPSV

Anotace: V Čechách převládá politika "don't ask, don't tell": o platu se nemluví, na mzdu se neptáme. Peníze a odměna jako by byla něco nemravného. Přesto jsou to zásadní hybatelé naší práce a férová odměna je výrazným motivačním prvkem. Cílem workshopu je proto seznámit účastníky a účastnice s nástroji na podporu prosazování rovného odměňování a toho, jak rovného odměňování dosahovat - na individuální i institucionální úrovni. Budeme hovořit o tom, jak si určit hodnotu vlastní práce, ale i jak posuzovat práci stejné hodnoty. Využijeme příkladu mzdové a platové kalkulačky, či nástroje LOGIB.

 

Autor: Lucie Přibyl 

Související odkazy:
Registrační formulář
Pozvěte své kolegy*ně!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation