linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

PŘIPRAVUJEME NOVÝ ROČNÍK OCENĚNÍ FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

10. 11. 2020 hvezdicka

Soutěž je organizována již od roku 2004 a slouží k ocenění firem a zaměstnavatelských organizací, jež se ve svých politikách i praxi aktivně zaměřují na problematiku rovných příležitostí žen a mužů.

 

Tématem letošního ročníku je management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce. Zvláštní pozornost bude také věnována tomu, jak firmy a organizace reagovaly na nové výzvy spojené s opatřeními proti šíření koronaviru a jak se tato výjimečná situace projevila v rozvoji flexibilních úvazků a slaďování.

Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit firmy, které inovativně přistupují k dané problematice, podporují rodiče na mateřské a rodičovské a posilují pracovní a úvazkovou flexibilitu.

Podrobnosti budou postupně zveřejněny na https://rovneprilezitosti.ecn.cz/.

 

Letošní ročník soutěže je finančně podpořen z projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“ (ESF, Operační program zaměstnanost).

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation