linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Lidé se totiž dnes nerozhodují o tom, zda do nějaké firmy nastoupí, jen podle výše platu a typu práce.
Velkou roli hraje i klima a celková firemní kultura. Věříme, že podpora diverzity může být
pro mnoho stávajících i budoucích zaměstnanců silným motivačním prvkem.
Klára Gajdušková, ředitelka odboru firemní komunikace, Česká spořitelna

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2016 zná své vítěze

29. 11. 2016 hvezdicka

První místo si tentokrát odnesla firma innogy (dříve RWE), na druhé pozici se umístila společnost Accenture, třetí místo obsadil Plzeňský Prazdroj a zvláštní cenou poroty byl oceněn ArcelorMittal Ostrava. Všem vítězným firmám srdečně blahopřejeme a pevně doufáme, že budou příkladem i pro další subjekty, které účast v tomto prestižním ocenění zatím pouze zvažují.

Pokud jde o program konference, jehož součástí bylo i vyhlášení výsledků ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, pak po úvodních slovech, jež pronesla ředitelka Gender Studies, o.p.s. Helena Skálová, dále ředitelka odboru trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupkyně hlavního partnera soutěže, Tereza Mitošinková z České spořitelny, zazněly dva úvodní příspěvky, které se zaměřily na otázku zaměstnanecké diverzity v širších souvislostech – první přednesl ekonom Filip Pertold z GERGE-EI a IDEA a zhodnotil v něm náklady a přínosy firemní diverzity, na něj navázala socioložka Lenka Formánková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která pojednala o významu rozmanitosti lidí ve firemních strukturách prizmatem společenských věd a etiky. Poslední konferenční příspěvek, který byl již zaměřen specifiky na příklady dobré praxe ze zaměstnávání osob ve věku nad 50 let, přednesla Zuzana Lehmann z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Dopolední program pak zakončila odborná panelová diskuse, ve které vystoupili odbornice a odborníci na jednotlivé oblasti diverzity (pohlaví, věk, zdravotní stav, sociální postavení, etnicita) a hovořili o specifičnosti postavení vybraných znevýhodněných skupin v kontextu trhu práce a především pak firemní kultury a pracovních podmínek. Odpolední část programu již byla věnována cíleně aktuálnímu ročníku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Nejprve byly vyhlášeny výsledky letošního ročníku a předána ocenění firmám innogy (dříve RWE), Accenture, Plzeňský Prazdroj a ArcelorMittal a hned poté zasedly osoby z těchto firem do druhého panelu, ve kterém se rozhovořily zejména o příkladech dobrých praxí ze svých organizací.

Na konferenci zazněla řada zajímavých a podnětných informací k významu, důležitosti a přínosu diverzity ve firmách a zaměstnaneckých organizacích. Pevně věříme, že všechny přítomné oslovily a budou motivací a inspirací pro jejich vlastní aktivity v tomto směru.

Prezentace konferenčních příspěvků ke stažení:

Filip Pertold (CERGE-EI a IDEA) – Náklady a přínosy firemní diverzity
Lenka Formánková (Sociologický ústav Akademie věd ČR) – Diverzita v etických a společenských souvislostech
Zuzana Lehmann (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) – Využití potenciálu stárnoucích zaměstnanců a zaměstnankyň: praxe ze západoevropských zemí

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation