linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Podpora rodičů je naší dlouhodobou prioritou v oblasti diverzity. Cílem je snadnější a rychlejší návrat do práce
z rodičovské, kdy nevyřešená péče o dítě je často důvodem jeho oddalování. Existence školky má pozitivní
vliv na firemní kulturu, vysílá signál, jak je pro nás propojení zaměstnavatele s rodinou důležité.
Barbora Vachová, Leader Diverzity, ČSOB

NEZAPOMEŇTE VČAS PODAT PŘIHLÁŠKU! UZÁVĚRKA JIŽ 8. BŘEZNA

7. 3. 2022 hvezdicka

 

Pouze pár hodin zbývá na zaslání přihlášek do Firmy roku 2022: Rovné příležitosti! Děkujeme firmám a organizacím, které již přihlášky podaly, a těšíme se na další účastníky.

Pokud z objektivních důvodů nestihnete podat přihlášku včas, ale přesto se chcete zapojit do soutěže, kontaktujte, prosím, neprodleně koordinátorku soutěže na emailu firma.roku@genderstudies.cz. Uděláme, co je v našich silách, abychom vám umožnili se zapojit.

 

Od 9. března 2022 začne anonymizace došlých přihlášek a přibližně v druhé polovině března je začne hodnotit interní tým Gender Studies. Pokud bude potřeba došlé přihlášky doplnit či vyjasnit, spojí se s vámi koordinátorka soutěže.

Firmy a organizace, které postoupí do druhého kola budou vyrozuměny o výsledku a požádány o spolupráci při realizaci nástroje LOGIB, nebo mohou být požádány o další dokumenty, pokud již LOGIB v minulosti absolvovaly.

Druhé kolo hodnocení s odbornou porotou složenou z ředitelky Gender Studies a externích nezávislých odbornic*odborníků proběhne v květnu až červnu.

Autor: Lucie Königsmarková 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation