linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Podpora rodičů je naší dlouhodobou prioritou v oblasti diverzity. Cílem je snadnější a rychlejší návrat do práce
z rodičovské, kdy nevyřešená péče o dítě je často důvodem jeho oddalování. Existence školky má pozitivní
vliv na firemní kulturu, vysílá signál, jak je pro nás propojení zaměstnavatele s rodinou důležité.
Barbora Vachová, Leader Diverzity, ČSOB

Koho na konferenci potkáte? Podívejte se na seznam Vystupujících!

4. 10. 2022 hvezdicka

 

Představujeme vystupující na letošní závěrečné konferenci pořádané k slavnostnímu vyhlášení ocenění Firma roku 2022: Rovné příležitosti.

Závěrečná konference ocenění Firma roku 2022: Rovné příležitosti se rychle blíží - nezapomeňte se včas zaregistrovat! A na koho se můžete těšit? Pozvání přijaly*i expertky*experti na HR, rovné příležitosti, gender pay gap a další témata, které*ří obsáhnou různá odvětví, sektory i přístupy k rovnému odměňování a jeho prosazování.

 

Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph. D. je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení Gender a sociologie. Dlouhodobě se věnuje výzkumu genderových nerovností na trhu práce, analýzám nerovného odměňování žen a mužů a také výzkumu podnikání v ČR.

Michaela Švarcová působí jako Diversity, Equity & Inclusion Lead pro MSD Czech Republic. Její rolí je design a implementace programů, které napomáhají vytvoření diverzního a bezpečného pracovního prostředí, a to shora i zdola. Kromě dosahování strategických cílů organizace v oblasti diverzity a inkluze proto blízce spolupracuje s vnitřními zaměstnaneckými skupinami, které umožňují pracujícím propojovat své potřeby a zkušenosti přímo s byznysem. Michaela má zkušenosti HR Managementu, Learning & Development a vystudovala také Genderová studia.

Ondřej Boreš vystudoval environmentální ekonomii na VŠE, což formovalo spolu s prací na Ministerstvu životního prostředí jeho přístup k životu – hledání cest, jak zlepšit životní prostředí i s ohledem na ekonomické dopady. Ve VELUX má kromě oblasti udržitelnosti na starosti public affairs.
Během svého více než 10letého působení v oblasti HR se Daniela Kučová vždy zabývala odměňováním zaměstnanců, které spojuje její předchozí pracovní zkušenosti z oblasti financí a její zájem o lidi. Devět let pracovala ve skupině Danone jako Compensation & Benefits Manager pro region střední a východní Evropy. Nyní pracuje na pozici Total Rewards Manager pro ČR, Slovensko a Maďarsko ve společnosti IKEA Česká republika. Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby IKEA nabízela spravedlivou, konkurenceschopnou a motivující odměnu, která zajistí slušný život každému zaměstnanému. 
Johana Jonáková je ředitelkou Gender Studies, o.p.s. Jejími tématy jsou genderové audity, nyní zejména v akademickém a vědeckém prostředí, a soudobé dějiny z pohledu žen a každodennosti. K tomuto tématu v současné době vede projekt Československo v paměti žen.
Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, DiS. vystudovala sociální práci na VOŠ, posléze na ETF UK a genderová studia na FHS UK. Od roku 2000 pracovala v sociálních službách a následně i v několika neziskových organizacích. Působila v Životě 90, na Lince Bezpečí, v Českém svazu žen, Otevřené společnosti. Od roku 2014 pracuje v Gender Studies, kde se podílí na projektech zaměřujících se na trh práce a rovné příležitosti. Zajímá se především o genderově senzitivní HR management, age-management, management mateřské a rodičovské, flexibilitu práce. Je genderovou auditorkou.
Helena Skálová je genderovou expertkou v projektu MPSV "22 % k rovnosti". Od r. 2016 pracuje na analýzách příjmové rovnosti pomocí nástroje LOGIB. Členka správní rady Gender Studies, o.p.s., genderová auditorka, lektorka, autorka a editorka odborných textů se zaměřením na genderovou rovnost a nediskriminaci u zaměstnavatelů v soukromé i veřejné sféře. Zakládající členka Genderové expertní komory (GEK ČR).

 

 

 

Autor: Lucie Přibyl 

Související odkazy:
Registrační formulář
Pozvěte své kolegy*ně!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation