linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Koho na konferenci potkáte? Podívejte se na seznam Vystupujících!

4. 10. 2022 hvezdicka

 

Představujeme vystupující na letošní závěrečné konferenci pořádané k slavnostnímu vyhlášení ocenění Firma roku 2022: Rovné příležitosti.

Závěrečná konference ocenění Firma roku 2022: Rovné příležitosti se rychle blíží - nezapomeňte se včas zaregistrovat! A na koho se můžete těšit? Pozvání přijaly*i expertky*experti na HR, rovné příležitosti, gender pay gap a další témata, které*ří obsáhnou různá odvětví, sektory i přístupy k rovnému odměňování a jeho prosazování.

 

Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph. D. je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení Gender a sociologie. Dlouhodobě se věnuje výzkumu genderových nerovností na trhu práce, analýzám nerovného odměňování žen a mužů a také výzkumu podnikání v ČR.

Michaela Švarcová působí jako Diversity, Equity & Inclusion Lead pro MSD Czech Republic. Její rolí je design a implementace programů, které napomáhají vytvoření diverzního a bezpečného pracovního prostředí, a to shora i zdola. Kromě dosahování strategických cílů organizace v oblasti diverzity a inkluze proto blízce spolupracuje s vnitřními zaměstnaneckými skupinami, které umožňují pracujícím propojovat své potřeby a zkušenosti přímo s byznysem. Michaela má zkušenosti HR Managementu, Learning & Development a vystudovala také Genderová studia.

Ondřej Boreš vystudoval environmentální ekonomii na VŠE, což formovalo spolu s prací na Ministerstvu životního prostředí jeho přístup k životu – hledání cest, jak zlepšit životní prostředí i s ohledem na ekonomické dopady. Ve VELUX má kromě oblasti udržitelnosti na starosti public affairs.
Během svého více než 10letého působení v oblasti HR se Daniela Kučová vždy zabývala odměňováním zaměstnanců, které spojuje její předchozí pracovní zkušenosti z oblasti financí a její zájem o lidi. Devět let pracovala ve skupině Danone jako Compensation & Benefits Manager pro region střední a východní Evropy. Nyní pracuje na pozici Total Rewards Manager pro ČR, Slovensko a Maďarsko ve společnosti IKEA Česká republika. Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby IKEA nabízela spravedlivou, konkurenceschopnou a motivující odměnu, která zajistí slušný život každému zaměstnanému. 
Johana Jonáková je ředitelkou Gender Studies, o.p.s. Jejími tématy jsou genderové audity, nyní zejména v akademickém a vědeckém prostředí, a soudobé dějiny z pohledu žen a každodennosti. K tomuto tématu v současné době vede projekt Československo v paměti žen.
Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, DiS. vystudovala sociální práci na VOŠ, posléze na ETF UK a genderová studia na FHS UK. Od roku 2000 pracovala v sociálních službách a následně i v několika neziskových organizacích. Působila v Životě 90, na Lince Bezpečí, v Českém svazu žen, Otevřené společnosti. Od roku 2014 pracuje v Gender Studies, kde se podílí na projektech zaměřujících se na trh práce a rovné příležitosti. Zajímá se především o genderově senzitivní HR management, age-management, management mateřské a rodičovské, flexibilitu práce. Je genderovou auditorkou.
Helena Skálová je genderovou expertkou v projektu MPSV "22 % k rovnosti". Od r. 2016 pracuje na analýzách příjmové rovnosti pomocí nástroje LOGIB. Členka správní rady Gender Studies, o.p.s., genderová auditorka, lektorka, autorka a editorka odborných textů se zaměřením na genderovou rovnost a nediskriminaci u zaměstnavatelů v soukromé i veřejné sféře. Zakládající členka Genderové expertní komory (GEK ČR).

 

 

 

Autor: Lucie Přibyl 

Související odkazy:
Registrační formulář
Pozvěte své kolegy*ně!

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation