linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

PŘIPRAVUJEME NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

26. 10. 2023 hvezdicka

Soutěž je organizována již od roku 2004 a slouží k ocenění firem a zaměstnavatelských organizací, jež se ve svých politikách i praxi aktivně zaměřují na problematiku rovných příležitostí žen a mužů.

Letošní ročník se uskuteční v novém kontextu. Rozroste se o nové organizátory, vedle Gender Studies, o.p.s, se na soutěži bude podílet i Svaz personalistů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Letošním tématem bude téma slaďování osobního a pracovního života. Bližší informace o přihlašování již brzy! 

Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit firmy, které inovativně přistupují k dané problematice, podporují rodiče na mateřské a rodičovské a posilují pracovní a úvazkovou flexibilitu.

Podrobnosti budou postupně zveřejněny na https://rovneprilezitosti.ecn.cz/.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation