linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Audit Rovné příležitosti: ne kontrola, ale rozvoj

Ferring-Léčiva, a.s. (audit, reauditace)

Česká spořitelna, a.s. (centrála a pobočka Praha východ)

Provident Financial s.r.o. (centrála Praha, reauditace Praha, call centrum Brno)

Microsoft s.r.o.

Ekumenická akademie Praha o.s.

Multikulturní centrum Praha, o.s.

Kavárna Biskvit (Vypálené koťátko)

E A T E L I E R s.r.o.

spol. Gort s.r.o. (Restaurace u Malé velryby)

Britská obchodní komora

Fairtrade kavárna mamacoffee Korunní, Vodičkova, Londýnská

Cafe Archa

Asociace pro rovné příležitosti

K2 – Klub rodičů s dětmi

Automat

Hotel Lev

Raeder & Falge spol. s r. o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Lapp Kabel s.r.o.

Jedličkův ústav Liberec (audit, reauditace)

PHG s.r.o. (audit, reauditace)

VGD, s.r.o. (audit, reauditace)

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s. (audit, reauditace)

Krajský úřad Libereckého kraje (audit, reauditace)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation