logo Rovné příležitosti
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice
.

Firma, která se chce přihlásit do Soutěže, musí vyplnit dotazník, který zkoumá celkové firemní prostředí, zabývá se odpovědným chováním společnosti vůči svým zaměstnancům/-kyním, ale i vůči prostředí, ve kterém působí, a programy zaměřenými na sladění soukromého a pracovního života.


V letošním ročníku Soutěže je nedílnou součástí dotazníku i komentář k dotazníku, který slouží jako jistá nápověda pro vyplňování. Protože se podoba dotazníku oproti minulým ročníkům proměnila, je komentář pro vyplnění klíčový, a proto si jej prosím před započetím práce na dotazníku stáhněte a prostudujte. Stejně tak jsou ke stažení i pravidla Soutěže.


Vyplněný dotazník zašlete na emailovou adresu jitka.kolarova@genderstudies.cz nebo na adresu: Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2.

Vyplněné přihlášky je možno zasílat do 15. září 2007.

Přihláška-dotazník ke stažení

Komentář k dotazníku ke stažení

Pravidla ke stažení

 
Copyright © Gender Studies, webhosting & webdesign & publikační systém - Econnect