linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Výsledky

<p>Výsledky <strong>15. ročníku soutěže&nbsp;(2023) Firma roku: Rovné příležitosti </strong>byly slavnostně vyhlášeny na závěrečné konferenci 19.června 2023.&nbsp;</p>

<p><strong>Oceněny byly tyto organizace:</strong></p>

<p>1. místo: Nestlé Česko s.r.o.</p>

<p>2. místo:&nbsp;AmRest s.r.o.</p>

<p>3. místo&nbsp;Direct Parcel Distribution CZ s.r.o</p>

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation