linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami,
což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků."
Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA

FIRMA ROKU

<p style="text-align:center"><img alt="" height="298" src="https://aa.ecn.cz/img_upload/77e0cb1e5b72390641f24c90e07be778/logo%20FR.png" width="298" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Firma roku 2024: Rovné příležitosti</p>

<p>Firma roku: Rovné příležitosti je prestižní ocenění pro zaměstnavatelské organizace, které uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na <strong>slaďování osobního a pracovního života</strong>.</p>

<p>O pravidlech, způsobu přihlášení a harmonogramu letošního ročníku se dozvíte více v sekci Přihláška.</p>

<p><br />
<span style="color:#16a085;"><strong>Proč oceňovat podporu rovných příležitostí?</strong></span></p>

<p>Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že podobné soutěže a ocenění pro zaměstnavatele pomáhají rozvíjet personální politiku v oblasti rovných příležitostí a jejich pozitivní vnímání ze strany zaměstnaných i zaměstnavatelů. Mnohé firmy se tak vůbec poprvé setkávají s některými pojmy a nástroji, získávají doporučení pro další rozvoj a mohou se poučit z dobrých praxí. Ocenění pozitivně motivuje zaměstnavatele, nabízí možnost publicity a posílení obrazu a dobrého jména zaměstnavatele.</p>

<p>Jedním z mnoha důvodů, proč by se měl firemní personální management zabývat podporou rovných příležitostí na pracovišti, je mimo jiné ekonomický efekt těchto investic. Podle českých i zahraničních studií přinášejí podobné programy inovativní a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnaných, zvyšují loajálnost zaměstnanců a zaměstnankyň i klientely k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Stručně řečeno, investuje-li firma do svých zaměstnanců a zaměstnankyň, investuje do svého dlouhodobého úspěchu.</p>

<p><br />
<span style="color:#16a085;"><strong>Historie ocenění</strong></span></p>

<p>Cenu za rozvoj rovných příležitostí ve firmách uděluje Gender Studies, o.p.s. od roku 2004, kdy proběhl nultý ročník pod původním názvem Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Nultý ročník se obecně zaměřil na programy na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže, jeho cílem bylo i zjistit, zda firmy vůbec o podobnou soutěž budou mít zájem. Ukázalo se, že ano, a tak začala příprava dalšího ročníku. V něm se hodnotilo, jakým způsobem firmy podporují kariérní růst žen. V letech 2006 až 2008 se hlavním tématem soutěže stalo slaďování soukromého a profesního života. Od roku 2008 do roku 2012 jsme sledovali plnění rovných příležitostí obecně a projekt již získal jméno Firma roku: Rovné příležitosti. V dalších ročnících se soutěž zaměřila na téma&nbsp;age managementu a vrátilo se téma podpory kariérního růstu žen, v roce 2016&nbsp;jsme pak zacílili na diverzitu na pracovišti z hlediska pohlaví, věku, sexuální orientace a dalších kritérií.&nbsp;V roce 2021, kdy byla soutěž po delší pauze obnovena díky podpoře OPZ, jsme se soustředili na téma managementu mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce.&nbsp;Hlavním&nbsp;tématem 14. ročníku (2022) bylo&nbsp;rovné odměňování,&nbsp;téma, které ani přes dlouhodobou snahu nepřestalo být aktuální (gender pay gap v ČR stále zůstává jednou z nejvyšších v EU). Pro poslední 15. ročník (2023) bylo hlavním tématem digitalizace práce.</p>

<p>Pro 16. ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se hlavním tématem stalo&nbsp;<strong>slaďování osobního a pracovního života</strong>.&nbsp;</p>

<p>Účast v letošním ročníku přinese zapojeným organizacím možnost sdílet dobrou praxi (nejen) na závěrečné odborné konferenci s účastí médií, získat odborné zhodnocení svých aktivit na podporu rovných příležitostí v kontextu slaďování osobního a pracovního života&nbsp;a v neposlední&nbsp;řadě také příležitost zjistit postoje zaměstnaných v expertně nastaveném neveřejném průzkumu.</p>

<p><span style="color:#16a085;"><strong>Vyhlášení výsledků</strong></span></p>

<p>Ocenění Firma roku 2024: Rovné příležitosti bude vítězným organizacím předáno na závěrečné odborné konferenci zaměřené na rozvoj rovných příležitostí, která se bude konat 30.&nbsp;května&nbsp;2024.</p>

<p><span style="color:#16a085;">Hlavním partner letošního ročníku&nbsp;je T-Mobile, dalším partnerem je&nbsp;Direct Parcel Distribution CZ.&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size:11px;"><span style="color:#16a085;"><em>pozn.: Díky partnerství můžeme letošní ročník soutěže&nbsp;realizovat. Finanční podpora bude použita&nbsp;na pokrytí personálních kapacit organizace soutěže.&nbsp;</em></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Kontakt:</p>

<p>Anna Karmazínová</p>

<p>koordinátorka soutěže<br />
firma.roku@genderstudies.cz<br />
Tel: 731 319 664&nbsp;</p>

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation