linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami,
což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků."
Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA

FIRMA ROKU

FR2020_logo_full

Firma roku 2020: Rovné příležitosti
Firma roku: Rovné příležitosti je prestižní ocenění pro zaměstnavatelské organizace, které uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce.

O pravidlech, způsobu přihlášení a harmonogramu letošního ročníku se dozvíte více v sekci Přihláška.

Proč oceňovat podporu rovných příležitostí?
Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že podobné soutěže a ocenění pro zaměstnavatele pomáhají rozvíjet personální politiku v oblasti rovných příležitostí a jejich pozitivní vnímání ze strany zaměstnaných i zaměstnavatelů. Mnohé firmy se tak vůbec poprvé setkávají s některými pojmy a nástroji, získávají doporučení pro další rozvoj a mohou se poučit z dobrých praxí. Ocenění pozitivně motivuje zaměstnavatele, nabízí možnost publicity a posílení obrazu a dobrého jména zaměstnavatele.

Jedním z mnoha důvodů, proč by se měl firemní personální management zabývat podporou rovných příležitostí na pracovišti, je mimo jiné ekonomický efekt těchto investic. Podle českých i zahraničních studií přinášejí podobné programy inovativní a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnaných, zvyšují loajálnost zaměstnanců a zaměstnankyň i klientely k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Stručně řečeno, investuje-li firma do svých zaměstnanců a zaměstnankyň, investuje do svého dlouhodobého úspěchu.

Historie ocenění
Cenu za rozvoj rovných příležitostí ve firmách uděluje Gender Studies, o.p.s. od roku 2004, kdy proběhl nultý ročník pod původním názvem Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Nultý ročník se obecně zaměřil na programy na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže, jeho cílem bylo i zjistit, zda firmy vůbec o podobnou soutěž budou mít zájem. Ukázalo se, že ano, a tak začala příprava dalšího ročníku. V něm se hodnotilo, jakým způsobem firmy podporují kariérní růst žen. V letech 2006 až 2008 se hlavním tématem soutěže stalo slaďování soukromého a profesního života. Od roku 2008 do roku 2012 jsme sledovali plnění rovných příležitostí obecně a projekt již získal jméno Firma roku: Rovné příležitosti. V dalších ročnících se soutěž zaměřila na téma age managementu a vrátilo se téma podpory kariérního růstu žen. V posledním dosud realizovaném ročníku (2016) jsme zacílili na diverzitu na pracovišti z hlediska pohlaví, věku, sexuální orientace a dalších kritérií.

Po delší pauze se ocenění Firma roku: Rovné příležitosti opět vrací. Hlavními tématy letošního ročníku jsou management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce, témata, která nabyla díky koronavirové epidemii a souvisejícím opatřením na důležitosti. Účast v letošním ročníku přinese zapojeným organizacím možnost sdílet dobrou praxi, získat odborné zhodnocení svých aktivit na podporu rodičů a rozvoje flexibilních forem práce v době před první vlnou koronaviru a po ní.

Kontakt:
Lucie Königsmarková
firma.roku@genderstudies.cz
Tel: 723 869 571, 777 910 941

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation