linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami,
což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků."
Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA

Přihláška

Přihlášení do ocenění Firma roku: Rovné příležitosti je velmi snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník a zaslat jej v elektronické (na email josef.vosmik@genderstudies.cz), případně i tištěné podobě na adresu Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 a současně uhradit startovné.

Startovné činí v letošním ročníku ocenění 3.000 Kč bez DPH (3.630 Kč s DPH) a hradí se bankovním převodem na účet organizace Gender Studies, o.p.s.: 300033103/0300 (ČSOB). Za účelem identifikace platby je nutné do informací pro příjemce uvést název firmy/organizace, která se do soutěže hlásí, a název ocenění: Firma roku: Rovné příležitosti 2016. Startovné slouží k úhradě části nákladů spojených s koordinací a administrací ocenění, hodnocením zaslaných dotazníků, jako i pořádáním závěrečné konference.

V návaznosti na zaslání vyplněného dotazníku a uhrazení startovného bude osobě uvedené v dotazníku elektronicky zaslána potvrzující informace o zařazení do letošního ročníku ocenění.

V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, může být požádána o poskytnutí detailnějších informací prostřednictvím dodatečného rozhovoru.

Před vyplněním dotazníku si prosím přečtěte pravidla soutěže. Více informací o průběhu soutěže a hodnocení naleznete v sekci Metodika.

Harmonogram ročníku 2016
•    vyhlášení ročníku: květen 2016
•    uzávěrka přihlášek: 15. červenec 2016
•    hodnocení a dodatečné rozhovory: srpen - září 2016
•    vyhlášení výsledků: listopad 2016 (závěrečná konference)

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation