linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

FIRMA ROKU

Firma roku 2016: Rovné příležitosti
Firma roku: Rovné příležitosti je prestižní ocenění pro společnosti, které uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na diverzitu na pracovišti, a to nejen s ohledem na pohlaví, ale i další okolnosti, jako je věk, barva pleti, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita apod.

Nedílnou součástí hodnocení přihlášených firem je i zpětná vazba a možnost dalších konzultací, kdy každá zúčastněná firma získává řadu doporučení šitých na míru. Firma roku: Rovné příležitosti tak nejen oceňuje, ale nabízí rovněž know-how v oblasti rovnosti příležitostí a podpory diverzity na pracovišti.

O pravidlech, způsobu přihlášení a harmonogramu projektu se dozvíte více v sekci Přihláška.

Proč oceňovat podporu rovných příležitostí a zaměstnaneckou diverzitu?
Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že podobné soutěže a ocenění pro zaměstnavatele pomáhají rozvíjet personální politiku v oblasti rovných příležitostí a jejich pozitivní vnímání ze strany zaměstnaných i zaměstnavatelů. Mnohé firmy se tak vůbec poprvé setkávají s některými pojmy a nástroji, získávají doporučení pro další rozvoj a mohou se poučit z dobrých praxí. Ocenění pozitivně motivuje zaměstnavatele, protože nabízí možnost publicity a posílení obrazu a dobrého jména zaměstnavatele.

Jedním z mnoha důvodů, proč by se měl firemní personální management zabývat podporou rovných příležitostí a diverzity na pracovišti, je mimo jiné ekonomický efekt těchto investic. Podle českých i zahraničních studií přinášejí podobné programy inovativní a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnaných, zvyšují loajálnost zaměstnanců a zaměstnankyň i klientely k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Stručně řečeno, investuje-li firma do svých zaměstnanců a zaměstnankyň, investuje do svého dlouhodobého úspěchu.

Historie ocenění
Cenu za rozvoj rovných příležitostí ve firmách uděluje Gender Studies, o.p.s. od roku 2004, kdy proběhl nultý ročník pod původním názvem Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Nultý ročník se obecně zaměřil na programy na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže, jeho cílem bylo i zjistit, zda firmy vůbec o podobnou soutěž budou mít zájem. Ukázalo se, že ano, a tak začala příprava dalšího ročníku. V něm se hodnotilo, jakým způsobem firmy podporují kariérní růst žen. V letech 2006 až 2008 se hlavním tématem soutěže stalo slaďování soukromého a profesního života. Od roku 2008 do roku 2012 jsme sledovali plnění rovných příležitostí obecně a projekt již získal jméno Firma roku: Rovné příležitosti. V roce 2014 se stal tématem ročníku age management a v loňském roce (2015) opět podpora kariérního růstu žen.

Letošní ročník se zaměřuje na oblast diverzity na pracovišti, a to nejen v závislosti na pohlaví, ale i další okolnosti, které mohou vést k potenciálnímu znevýhodnění či diskriminaci osob v zaměstnání.

Kontakt:
josef.vosmik@genderstudies.cz, tel: 773 440 845.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation