linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Výsledky

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies, o.p.s. „Age Management: Strategické řízení věkové diverzity“, která se konala 4. listopadu 2014 v prostorách firmy PricewaterhouseCoopers Česká republika (která byla také partnerem konference).

1. místo: GE Money Bank, a.s.

2. místo: Česká spořitelna, a.s.

3. místo: Skupina RWE v České republice

Speciální cena poroty: Magistrát města Mostu

GE Money Bank, a.s. (1. místo)

U firmy GE Money Bank porota oceňuje komplexní program na podporu slaďování pracovního a osobního života pro VŠECHNY skupiny zaměstnanecké populace. Za chvályhodný považuje též systematický a aktivní přístup banky k problematice (nejen) věkové diverzity. Jako dobrou praxi označuje porota i dobře zpracované firemní materiály, kterými GE Money Bank zpřístupňuje otázku diverzity a rovných příležitostí ve firemních procesech svým zaměstnancům a zaměstnankyním.

Česká spořitelna, a.s. (2. místo)

V oblasti podpory rovných příležitostí pro zaměstnance a zaměstnankyně ve věku 50+ oceňuje porota u České spořitelny velmi konkrétně a prakticky zaměřený program s názvem „Moudrá sova“, jakož i vytvoření stejnojmenné virtuální komunity pro sdílení zkušeností mezi osobami této věkové kategorie. Banka se ale nevěnuje pouze otázce podpory zaměstnaných nad padesát, ale aktivně a dlouhodobě řeší firemní diverzitu jako takovou, a to v rámci programu Diversitas. Za dobrou praxi lze považovat i existenci propracovaného zaměstnaneckého etického kodexu.

Skupina RWE v ČR (3. místo)

V oblasti slaďování pracovního a osobního života poskytuje firma benefity všem věkovým skupinám zaměstnaných. Porotu velmi zaujal i firemní program Fit+motivace, který RWE zacílila na zaměstnance a zaměstnankyně v předdůchodovém věku, což je skupina zaměstnavateli často opomíjená. V rámci kroků podporujících diverzitu ve firmě je chvályhodná také snaha RWE vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním s hendikepem.

Magistrát města Mostu (speciální cena poroty)

Porota uděluje Magistrátu města Mostu speciální cenu. Oceňuje, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky. Svým zaměstnancům a zaměstnankyním ze všech věkových kategorií nabízí benefity, které v sektoru veřejné a státní zprávy nejsou příliš obvyklé - tři dny placeného volna nad rámec dovolené, den volna navíc v případě úmrtí nad rámec zákona a také možnost bezúročné půjčky na překlenutí tíživé životní situace. Velkým pozitivem je nesporně také to, že všichni zaměstnanci a zaměstnankyně magistrátu pracují v režimu pružné pracovní doby.

Tisková zpráva k výsledkům soutěže

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation