linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Výsledky

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies, o.p.s. „Age Management: Strategické řízení věkové diverzity“, která se konala 4. listopadu 2014 v prostorách firmy PricewaterhouseCoopers Česká republika (která byla také partnerem konference).

1. místo: GE Money Bank, a.s.

2. místo: Česká spořitelna, a.s.

3. místo: Skupina RWE v České republice

Speciální cena poroty: Magistrát města Mostu

GE Money Bank, a.s. (1. místo)

U firmy GE Money Bank porota oceňuje komplexní program na podporu slaďování pracovního a osobního života pro VŠECHNY skupiny zaměstnanecké populace. Za chvályhodný považuje též systematický a aktivní přístup banky k problematice (nejen) věkové diverzity. Jako dobrou praxi označuje porota i dobře zpracované firemní materiály, kterými GE Money Bank zpřístupňuje otázku diverzity a rovných příležitostí ve firemních procesech svým zaměstnancům a zaměstnankyním.

Česká spořitelna, a.s. (2. místo)

V oblasti podpory rovných příležitostí pro zaměstnance a zaměstnankyně ve věku 50+ oceňuje porota u České spořitelny velmi konkrétně a prakticky zaměřený program s názvem „Moudrá sova“, jakož i vytvoření stejnojmenné virtuální komunity pro sdílení zkušeností mezi osobami této věkové kategorie. Banka se ale nevěnuje pouze otázce podpory zaměstnaných nad padesát, ale aktivně a dlouhodobě řeší firemní diverzitu jako takovou, a to v rámci programu Diversitas. Za dobrou praxi lze považovat i existenci propracovaného zaměstnaneckého etického kodexu.

Skupina RWE v ČR (3. místo)

V oblasti slaďování pracovního a osobního života poskytuje firma benefity všem věkovým skupinám zaměstnaných. Porotu velmi zaujal i firemní program Fit+motivace, který RWE zacílila na zaměstnance a zaměstnankyně v předdůchodovém věku, což je skupina zaměstnavateli často opomíjená. V rámci kroků podporujících diverzitu ve firmě je chvályhodná také snaha RWE vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním s hendikepem.

Magistrát města Mostu (speciální cena poroty)

Porota uděluje Magistrátu města Mostu speciální cenu. Oceňuje, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky. Svým zaměstnancům a zaměstnankyním ze všech věkových kategorií nabízí benefity, které v sektoru veřejné a státní zprávy nejsou příliš obvyklé - tři dny placeného volna nad rámec dovolené, den volna navíc v případě úmrtí nad rámec zákona a také možnost bezúročné půjčky na překlenutí tíživé životní situace. Velkým pozitivem je nesporně také to, že všichni zaměstnanci a zaměstnankyně magistrátu pracují v režimu pružné pracovní doby.

Tisková zpráva k výsledkům soutěže

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation