linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Výsledky

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies, o.p.s. " HARMONIZACE PRÁCE A PÉČE: NOVÉ PERSPEKTIVY", která se konala 18. října 2012 v budově vítěze loňského roku, společnosti Česká spořitelna, a.s., v Rytířské ulici v Praze.

1. místo: T-mobile Czech Republic, a.s.

2. místo: GE Money Bank, a.s.

3. místo: Průmstav, a.s.

Kategorie Malé a střední firmy: mamacoffee, s.r.o.

Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě: GE Money Bank, a.s.

Argumentace poroty:

T-mobile Czech Republic, a.s. (1.místo)

T-mobile k problematice rovných příležitostí přistupuje komplexně, od minulé účasti navíc došlo ve firmě ke zvýšení počtu žen v řídících pozicích. T-mobile také ještě více než v minulosti podporuje flexibilní pracovní uspořádání, nabízí propracovaný program managementu mateřské a rodičovské dovolené a v oblasti rovných příležitostí žen a mužů pracuje koncepčně a strategicky.

GE Money Bank, a.s. (2.místo)

Odborná porota pozitivně hodnotí dlouhodobý CSR program pro podnikatelky a začínající podnikatelky. V GE je vysoký podíl žen napříč celou firmou, tedy i ve vyšším managementu. Banka nabízí pět dní placeného volna pro novopečené otce a nedávno zavedla nový program “GE Rozmanitě“ zaměřený na diverzitu ve firmě.

Průmstav, a.s. (3.místo)

Vzhledem k sektoru působení firmy - stavebnictví, kde je obtížnější dosáhnout genderové rovnováhy, odborná porota oceňuje dobrý start Průmstavu v oblasti problematiky rovných příležitostí a systematický a koncepční přístup k ní. Každý rok firma přichází s novými tématy, kterým se pak věnuje. Na základě průzkumu Průmstav implementoval program pro zaměstnance/zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené.

mamacoffee, s.r.o. (Kategorie Malé a střední firmy)

Odborná porota oceňuje, že i takhle malá firma prošla genderovým auditem, což odráží, že se chce kriticky podívat na svůj stav a odstranit případné nedostatky. Dále má vypracované CSR aktivity a snaží se být v tomto ohledu modelem pro jiné firmy. V mamacoffee funguje genderová rovnováha, firma aktivně podporuje diverzitu při přijímání nových zaměstnanců/-kyň. Jak uvedli ve své přihlášce do soutěže: „Jsme si vědomi, že ženy jsou často diskriminovány na základě předpokládaného mateřství – snažíme se jim proto obzvlášť vycházet vstříc.“

GE Money Bank, a.s. (Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě)

PROUD a Gender Studies oceňují především vypracovaný systém vnitřních předpisů, který explicitně zakazuje diskriminaci a řeší případnou šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Mezi hodnocenými firmami je také nadstandardní přístup k registrovaným partnerům, které navzdory zákonu vnímá banka jako plnohodnotné partnerství. Doporučujeme firmě proaktivní přístup k LGBT zaměstnancům a zaměstnankyním (např. podpora vzniku neformální skupiny) a otevřenou LGBT- friendly image firmy (např. podpora LGBT akcí).

Nejlepší firmy v letošním roce vybírala porota ve složení: Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ilona Švihlíková - ekonomka, vedoucí Katedry politologie a společenských věd, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side, Michael Tauš - koordinátor odvětvového sociálního dialogu, ČMKOS a Magdalena Klimovičová - ředitelka Gender Studies, o.p.s. (v době zasedání poroty).

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation