linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Lidé se totiž dnes nerozhodují o tom, zda do nějaké firmy nastoupí, jen podle výše platu a typu práce.
Velkou roli hraje i klima a celková firemní kultura. Věříme, že podpora diverzity může být
pro mnoho stávajících i budoucích zaměstnanců silným motivačním prvkem.
Klára Gajdušková, ředitelka odboru firemní komunikace, Česká spořitelna

Přihláška

Přihlásit se je snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník. Pro vyplnění si vytvořte přihlašovací účet, v průběhu vyplňování si můžete dotazník uložit a vrátit se k němu zpět. Součástí dotazníku jsou poznámky (resp. komentář) k některým otázkám. V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, poskytuje ještě hlubší informace v dodatečných rozhovorech.

Pokud budete mít zájem vyplnit dotazník v tištěné nebo jiné podobě, neváhejte nás kontaktovat na emailu alexandra.jachanova@genderstudies.cz.

Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, a každá tato kategorie má svůj dotazník. Gender Studies, o.p.s. si vyhrazuje právo vyhlásit vítěze pouze v jedné kategorii. Letošní rok bude vyhlášena speciální cena pro firmu podporující rovné odměňování.

POZOR: Malá a střední firma je pro potřeby soutěže definovaná jako organizace s 5 až 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše.

Před vyplněním dotazníku si pročtěte pravidla soutěže. Více informací o průběhu soutěže v sekci Metodika.

Účast je zdarma.

DOTAZNÍK

Harmonogram ročníku 2011

POZOR: Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation