linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Přihláška

Přihlásit se je snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník. Pro vyplnění si vytvořte přihlašovací účet, v průběhu vyplňování si můžete dotazník uložit a vrátit se k němu zpět. Součástí dotazníku jsou poznámky (resp. komentář) k některým otázkám. V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, poskytuje ještě hlubší informace v dodatečných rozhovorech.

Pokud budete mít zájem vyplnit dotazník v tištěné nebo jiné podobě, neváhejte nás kontaktovat na emailu alexandra.jachanova@genderstudies.cz.

Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, a každá tato kategorie má svůj dotazník. Gender Studies, o.p.s. si vyhrazuje právo vyhlásit vítěze pouze v jedné kategorii. Letošní rok bude vyhlášena speciální cena pro firmu podporující rovné odměňování.

POZOR: Malá a střední firma je pro potřeby soutěže definovaná jako organizace s 5 až 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše.

Před vyplněním dotazníku si pročtěte pravidla soutěže. Více informací o průběhu soutěže v sekci Metodika.

Účast je zdarma.

DOTAZNÍK

Harmonogram ročníku 2011

POZOR: Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation