linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Díky rovným příležitostem panuje v naší společnosti velmi vstřícná
atmosféra a důvěra zaměstnanců ve vstřícný přístup zaměstnavatele."
Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Mediatel

Přihláška

Přihlásit se je snadné. Pro nominaci je třeba vyplnit dotazník. Pro vyplnění si vytvořte přihlašovací účet, v průběhu vyplňování si můžete dotazník uložit a vrátit se k němu zpět. Součástí dotazníku jsou poznámky (resp. komentář) k některým otázkám. V případě, že firma postoupí do druhého kola hodnocení, poskytuje ještě hlubší informace v dodatečných rozhovorech.

Pokud budete mít zájem vyplnit dotazník v tištěné nebo jiné podobě, neváhejte nás kontaktovat na emailu alexandra.jachanova@genderstudies.cz.

Soutěž má dvě kategorie: malé a střední, a velké firmy, a každá tato kategorie má svůj dotazník. Gender Studies, o.p.s. si vyhrazuje právo vyhlásit vítěze pouze v jedné kategorii. Letošní rok bude vyhlášena speciální cena pro firmu podporující rovné odměňování.

POZOR: Malá a střední firma je pro potřeby soutěže definovaná jako organizace s 5 až 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Velké firmy mají od 51 zaměstnanců výše.

Před vyplněním dotazníku si pročtěte pravidla soutěže. Více informací o průběhu soutěže v sekci Metodika.

Účast je zdarma.

DOTAZNÍK

Harmonogram ročníku 2011

POZOR: Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation