linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

Výsledky

V roce 2010 jsou v otázce rovných příležitostí žen a mužů a v podpoře slaďování pracovního a osobního života nejlepší T-Mobile, GE Money Bank a Allianz pojišťovna za oblast Praha a firma OLHO-Technik Czech za oblast regiony. V tomto pořadí se umístily na žebříčku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, kterou už sedmým rokem uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies.

1. místo: T-Mobile Czech Republic, a.s.

Firma má propracovaný systém podpory rovných příležitostí a diverzity, vede a sleduje statistiky, má průzkumy zaměřené na flexibilní formy práce, propracovaný systém řešení šikany a sexuálního obtěžování, podporuje ženy ve vedení, provozuje webový portál pro rodiče, nabízí širokou škálu firemních benefitů. Spolupracuje s externími agenturami a neziskovými organizacemi při vyhodnocování šetření zaměřených na rovné příležitosti a diverzitu.

2. místo: GE Money Bank, a.s.

Firma se soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti účastní poprvé, porota oceňuje vstřícné firemní prostředí, klade důraz na diverzitu při náboru, kde je snaha o to, aby vždy v nejužším výběrovém řízení byla zastoupena obě pohlaví, firma vede genderové statistiky a průzkumy, funguje zde ženská globální síť. Firma také poskytuje 5 dní placené otcovské dovolené při narození dítěte.

3. místo: Allianz pojišťovna, a.s.

Firma vede statistiky a sleduje poměr žen a mužů při náboru, na jednotlivých úrovních uvnitř firmy i při odchodech, má aktivní přístup a udržuje kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené, pořádá workshopy pro rodiče, nabízí široké spektrum benefitů formou kafetérie.

Oblast regiony:

Regiony: OLHO – Technik Czech, s.r.o.

Firma usiluje o rovné příležitosti v rámci netradičního sektoru výroby, nabízí možnosti flexibilní úpravy pracovní doby, programy na zvládání stresu, spolupracuje s místní mateřskou školkou a nabízí letní školičku pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň.

Výsledky předchozích ročníků jsou v sekci Minulé ročníky.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation