linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Lidé se totiž dnes nerozhodují o tom, zda do nějaké firmy nastoupí, jen podle výše platu a typu práce.
Velkou roli hraje i klima a celková firemní kultura. Věříme, že podpora diverzity může být
pro mnoho stávajících i budoucích zaměstnanců silným motivačním prvkem.
Klára Gajdušková, ředitelka odboru firemní komunikace, Česká spořitelna

FIRMA ROKU

Hlavní téma: slaďování soukromého a pracovního života

Nejlepší firmy:

1. místo IBM ČR
2. místo Mediatel
3. místo Allianz pojišťovna, Microsoft

Zvláštní cena Gender Studies za výrazný pokrok v oblasti prosazování rovných příležitostí: ČSA

V tomto roce se mezi nejlepšími firmami se po boku „stálic“ jako Microsoft či IBM objevila nová jména. Ukázalo se tak, že téma rovných příležitostí žen a mužů je pro firmy stále důležitější. V hlavní sledované oblasti byly všechny oceněné firmy na vysoké úrovni – pružná pracovní doba, částečné úvazky či práce z domova tu byly běžným standardem. Individuálně se pak společnosti lišily různými nadstavbami, jako je např. finanční pobídka pro brzký návrat z mateřské dovolené a podpora mateřské školky v okolí (IBM ČR), koutek pro děti rodičů na mateřské/rodičovské dovolené (ČSA), sdílení pozic (Microsoft). Oceňované byly i rozvojové a vzdělávací programy pro budoucí manažerky (Allianz, Mediatel, ČSA). Některé firmy poskytly i ukázky genderově citlivého PR, kdy se prezentovaly jako zaměstnavatel podporující rovné příležitosti žen a mužů (IBM, Mediatel).

Realizace tohoto ročníku byla finančně podpořena Citi Foundation.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation