linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

FIRMA ROKU

Hlavní téma: slaďování soukromého a pracovního života

Nejlepší firmy:

1. místo: AIR PRODUCTS spol. s.r.o. 2. místo: IBM ČR a Microsoft ČR 3. místo: Citibank, a.s.

Zvláštní cena Gender Studies za nábor respektující volné příležitosti nejen žen a mužů: IBM ČR

V tomto ročníku se speciální důraz soustředil na opatření na slaďování soukromého a pracovního života. Problém kombinovat pracovní a rodinné povinnosti lze totiž jednoznačně označit za hlavní sociální překážku uplatnění žen v práci a kariéře, a proto se tým Gender Studies rozhodl tuto problematiku důkladněji a dlouhodoběji sledovat.

Vítězové tohoto ročníku ukázaly velmi různorodé programy a personalistické „perličky“. Vítězná firma AirProducts zapůsobila především svým antistresovým programem Relaxujte prosím a také projekt Klub žen s potenciálem, který nabízí všestranný rozvoj talentkám. IBM ČR získala ocenění již po několikáté, tentokrát především za své aktivity pro zaměstnané rodiče, za spolupráci s univerzitami na zpřístupnění oboru IT zdravotně znevýhodněným studujícím. Microsoft nabízí kromě velmi propracovaných flexibilních forem práce také užitečné informační nástroje pro rodiče, podobné je to i v Citibank.

Realizace tohoto ročníku byla finančně podpořena Citi Foundation.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation