linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Lidé se totiž dnes nerozhodují o tom, zda do nějaké firmy nastoupí, jen podle výše platu a typu práce.
Velkou roli hraje i klima a celková firemní kultura. Věříme, že podpora diverzity může být
pro mnoho stávajících i budoucích zaměstnanců silným motivačním prvkem.
Klára Gajdušková, ředitelka odboru firemní komunikace, Česká spořitelna

FIRMA ROKU

Hlavní téma: rozvoj kariérního růstu žen a diverzity

Nejlepší firmy:

1. Hewlett-Packard, s.r.o.
2. IBM, s.r.o.
3. Oskar Mobil, a.s., PricewaterhouseCoopers

Zvláštní cena Gender Studies v kategorii malé firmy: Channel Crossings

První ročník se zaměřil na rozvoj kariérního růstu žen a diverzitu. Podle dlouhodobé studie americké poradenské společnosti Catalyst existuje silná korelace mezi finančním úspěchem firem a genderovou diverzitou v jejich vedení. To se ukazuje i na společnostech, které se staly nejlepšími firmami v ČR. Všechny oceněné firmy mají programy na podporu vstupu žen do vedoucích pozic, ať už to jsou vzdělávací programy či například mentoring a osobnostní rozvoj. Společnost Oskar Mobil byla také oceněna za vysoký počet žen v managementu.

Realizace tohoto ročníku byla podpořena firmou Zentiva, a.s. a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation