linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními
lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě
s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí."
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Výsledky

Nejlepší firmy 2004

V úterý 23. listopadu 2004 byly na mezinárodní konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podnikuslavnostně vyhlášeny vítězné firmy Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR za rok 2004. Ceny byly slavnostně předány poradkyní ministra a průmyslu a obchodu Bělou Hejnou a ředitelkou Gender Studies, o. p. s. Alenou Králíkovou do rukou zástupců a zástupkyň oceněných firem. Odborná porota zvolila IBM ČR jako vítěze kategorie velké firmy a R-Presse, spol. s.r.o. jako vítěze kategorie malé a střední firmy. Obecně prospěšná společnost Gender Studies udělila speciální cenu za dobrý start v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže pro společnost Air Products.

IBM ČR

Firma IBM ČR je jednou z těch, kdo svůj přátelský postoj k rovným příležitostem pro ženy a muže veřejně prezentují. To, že si firma uvědomuje společenské překážky, kterým čelí ženy zvláště v technických oborech, je patrně již z webových prezentací této společnosti. V rámci firemní kultury IBM je kladen důraz na slaďování pracovního a rodinného života a na posilování postavení žen ve firmě. Za účelem posilování postavení žen IBM organizuje speciální mentorovací programy pro ženy, networking (síťování) žen pracujících uvnitř firmy a různé vzdělávací programy v rámci interního programu. Jednotlivé programy jsou uskutečňovány na základě pravidelných statistik, které zjišťují zastoupení žen ve firmě, jejich fluktuaci apod. Řada opatření jako flexibilní pracovní doba či opatření pro ženy na mateřské dovolené byly uskutečněny na základě interního programu IBM Women Leadership Council.

R-Presse, spol. s.r.o.

Redakce týdeníku Respekt byla vybrána odbornou porotou jako vítězná firma v kategorii malé a střední podniky. Respekt se přednostně věnuje slaďování rodinného a pracovního života pro ženy a muže. I když tato pravidla nejsou součástí psaného pracovního řádu (který je pouze minimální), je umožněno rodičům, aby nepracovali o víkendech a mají možnost vybírat si speciální volno nad rámec zákona. V redakci panuje vstřícné prostředí, které napomáhá ke slaďování rodinného a pracovního života – v současné době se chystá na rodičovskou dovolenou jeden z mužů v redakci. Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilní pracovní dobu, pracovat na částečné úvazky či pracovat z domova. V rámci společnosti jsou také vedeny statistiky zaměstnanosti na základě genderu. Respekt se také snaží o rovné postavení žen a mužů na pozici jednatelů společnosti. Dalším způsobem, který je podporována rovnost žen a mužů ve společnosti, je bezplatné poskytování článku serveru www.feminismus.cz.

Air Products, s. r. o.

Gender Studies udělili speciální cenu za dobrý start společnosti Air products, která se soustředí na zvyšování žen v řídích pozicích a na celkové posilování postavení žen ve firmě. Od letošního října uskutečňuje české zastoupení firmy speciální vzdělávací plán pro ženy ve firmě Podpůrný plán rozvoje žen. Jeho cílem je podpora personálního a sociálního rozvoje žen a individuální kariérní a profesní směřování žen podle jejich potencionálu a potřeb Air Products. Prostřednictvím networkingu tak podporuje rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. V oblasti postavení žen v řídících pozicích mají Air Products také stanoven strategický cíl pro poměr zastoupení žen v řídících pozicích.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation