linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními
lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě
s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí."
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

FIRMA ROKU

Nultý ročník

Nejlepší firmy:

1.místo v kategorii velké firmy: IBM ČR
1.místo v kategorii malé a střední firmy: Respekt

Zvláštní cena Gender Studies za dobrý start v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže: AirProducts

Nultý ročník byl nultý zejména proto, že fungoval jako sonda, zda na českém trhu práce ocenění za podporu rovných příležitostí žen a mužů naleznou odezvu. Poměrně vysoký počet nominovaných firem ukázal, že ano. Nultý ročník dal základy budoucí podobě ocenění, i metod hodnocení. Vznikl dotazník, který se zaměřoval na celou řadu oblastí, které sledujeme dosud. V nultém ročníku byla vyhlášena pouze první místa, na nichž se umístily firmy, které pak i v dalších letech získaly některé z ocenění.

Tento ročník byl realizován v rámci programu EU Phare 2002 – Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation