linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

Alena Křížková
vedoucí oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR

Vystudovala sociologii na Univerzitě Karlově v Praze a je vědeckou pracovnicí a zastupující vedoucí oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se genderovými vztahy v organizacích, managementu a podnikání a na téma sociologie genderových vztahů na trhu práce přednáší na FHS a FSV UK. Je spoluautorkou několika knih na toto téma. Poskytuje expertizy pro Evropskou komisi v rámci Network of Experts on Gender Equality in Employment and Social Inclusion (Expertní síť k genderové rovnosti v zaměstnání a sociálnímu začleňování).

Dušan Martinek
vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost, ČMKOS

Vystudoval andragogiku na Filosofické fakultě University Karlovy. V roce 1993 nastoupil na Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) jako poradce pro oblast odborového vzdělávání. Od roku 2006 pracuje jako vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost. Je autorem systému odborového vzdělávání ČMKOS, který se v českých odborech realizuje od roku 1994 až doposud a kterým prošlo již asi 80 000 posluchačů v modulech pracovního práva, sociálního dialogu, účetnictví, jazyková a počítačová výuka, Evropská unie, podniková etika a také rovné příležitosti. Je členem řady národních i mezinárodních orgánů pro oblast odborového, odborného a zejména celoživotního vzdělávání.

Lada Wichterlová
ředitelka pro lidské zdroje a projektové řízení, Gender Studies, o.p.s.

Vystudovala českou literaturu na FPF SU v Opavě a mediální studia FSV UK v Praze, do Gender Studies nastoupila v roce 1998 jako knihovnice. Pracovala jako česká koordinátorka evropského projektu REWIND NET - Network of Women's Information and Documentation Centres. V současné době se zabývá personálními procesy v organizaci a soustřeďuje se na projekty, které se zabývají zařízeními péče o děti a spoluprací s firmami.

Bára Kiliesová
mediální expertka, Fleishman-Hillard

Pracuje sedm let v mezinárodní agentuře Fleishman-Hillard, která poskytuje komplexní služby v oblasti komunikace, public relations a marketingu. Bára zastává pozici Associate Director a specializuje se především na nové trendy v komunikaci, interaktivní PR a projekty sociální zodpovědnosti firem. Vystudovala masovou komunikaci a žurnalistiku na FSV UK. Před nástupem do Fleishman-Hillard pracovala v médiích jako novinářka.
Ve volném čase se kromě sportu a knih zabývá přispíváním na první český blog o PR a komunikaci www.sproch.cz.

Tomáš Sedláček
hlavní makroekonomický stratég, ČSOB

Tomáš Sedláček je hlavním makroekonomem hospodářských strategií, ČSOB. Je stipendistou Yale University a dokončuje své doktorandské studium na Karově univerzitě, kde pravidelně přednáší. V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla, poté jako expertní poradce ministra financí. Yale Economic Review (2006) jej zařadil mezi pětici perspektivních mladých ekonomů. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation