linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K SOUTĚŽI FIRMA ROKU 2023: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

20. 6. 2023 hvezdicka

Děkujeme všem, kteří se účastnili 19.6. 2023 závěrečné konference k soutěži Firma Roku 2023: Rovné příležitosti!

Prezentace vystupujících:

Nina Fárová - Genderová dělba práce v chytrých domácnostech

Martina Rašticová - Co nám přinesla digitalizace práce na pracovní trh, a jak ovlivňuje rovné příležitosti ve firmách

 

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation