linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Hlásíme se k naplňování principů genderové rovnosti, rovných příležitostí a managementu diverzity,
které tvoří důležitou roli v moderní HR politice nejen v prostředí vědy a výzkumu.
Martina Pokorná, Zástupkyně ředitele pro administrativu, CEITEC Masarykova Univerzita

VÝSLEDKY SOUTĚŽE FIRMA ROKU 2023: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

19. 6. 2023 hvezdicka

Ocenění Firma Roku: Rovné příležitosti za rok 2023 získalo Nestlé Česko s.r.o.

2. místo AmRest s.r.o

3. místo Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

 

Odborná porota zdůvodnila své ocenění těchto firem následovně:

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2023: Nestlé Česko s.r.o.

 

Odborná porota velmi vyzdvihuje, že v oceněné firmě nedochází k propouštění v důsledku digitalizace práce, ale snaží se měnit náplň práce. Tento fakt potvrdilo i dotazníkové šetření, které probíhalo v rámci druhého kola soutěže Firma Roku 2023: Rovné příležitosti. Odborná porota dále oceňuje existenci dokumentů rovných příležitostí, deklaraci i žití genderové rovnosti v organizaci nejen s ohledem na rovné příležitosti v oblasti digitalizace práce. Porota ocenila, dobrý přístup k home officu, který spočívá v příspěvku na práci z domova či inovativní školení. Pozitivně hodnotí možnost flexibilních úvazků a rekvalifikačních kurzů. V neposlední řadě také oceňuje kvalitní organizační prostředí firmy.

 

2. místo AmRest s.r.o.

Odborná porota velmi vyzdvihuje koncept ambasadoři 21.2., což znamená velkou podporu zaměstnaných při zavádění nových pozic. Odborná porota dále oceňuje průběžné analyzování spokojenosti. Průzkumy spokojenosti potvrzují dobrý well-being ve firmě a rovné příležitosti v oblasti digitalizace. Porota ocenila velké rozpětí možností nástrojů pro home office. Pozitivně hodnotí snahu o vyváženost týmu. V neposlední řadě také oceňuje vysoce podporovanou péči o zaměstnané, což potvrzuje i dotazníkové šetření v rámci druhého kola soutěže.

 

3. místo Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

Odborná porota velmi vyzdvihuje, že v oceněné firmě nedochází k propouštění v důsledku digitalizace práce, ale snaží se měnit náplň práce. Tento fakt potvrdilo i dotazníkové šetření, které probíhalo v rámci druhého kola soutěže Firma Roku 2023: Rovné příležitosti. Odborná porota dále oceňuje existenci dokumentů rovných příležitostí, deklaraci i žití genderové rovnosti v organizaci nejen s ohledem na rovné příležitosti v oblasti digitalizace práce. Porota ocenila, dobrý přístup k home officu, který spočívá v příspěvku na práci z domova či inovativní školení. Pozitivně hodnotí možnost flexibilních úvazků a rekvalifikačních kurzů. V neposlední řadě také oceňuje kvalitní organizační prostředí firmy.

 

Děkujeme všem firmám a organizacím přihlášeným do 15. ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Vážíme si jejich nasazení a aktivit na cestě k férovějšímu pracovnímu trhu, který čerpá z odlišností a zhodnocuje různé zkušenosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation