linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Lidé se totiž dnes nerozhodují o tom, zda do nějaké firmy nastoupí, jen podle výše platu a typu práce.
Velkou roli hraje i klima a celková firemní kultura. Věříme, že podpora diverzity může být
pro mnoho stávajících i budoucích zaměstnanců silným motivačním prvkem.
Klára Gajdušková, ředitelka odboru firemní komunikace, Česká spořitelna

VYHLÁŠENÍ VÍTEŽNÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2024 PROBĚHLO

31. 5. 2024 hvezdicka

Ocenění Firma Roku: Rovné příležitosti za rok 2024 získal Vodafone Czech Republic a.s.

2. místo Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

3. místo Tesco Stores ČR a.s.

Odborná porota zdůvodnila své ocenění těchto firem následovně:

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2024: Vodafone Czech Republic a.s.

V prvé řadě oceňujeme poctivou přípravu do soutěže. Přihláška a následně dotazníkové šetření ukázalo relevantní nástroje pro oblast slaďování osobního a pracovního života. Oceňujeme konkrétní příklady, které se týkaly adekvátní podpory kariérního růstu, kompenzace dřívějšího návratu do práce, fázový návrat, dále např. pět dní placeného volna pro setkání s týmem. Porota dále kladně hodnotila výraznou politiku interní kultury a také oceňuje především možnost částečného úvazku pro všechny rodiče či volno pro druhého rodiče bez ohledu na jeho gender. Dotazníkové šetření bylo široce zastoupené a potvrzuje údaje v přihlášce.

2. místo Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Dotazníkové šetření potvrzuje a ověřuje spokojenost zaměstnanecké populace, která byla prezentována v přihlášce do soutěže. Oceňujeme neformálnost atmosféry a kultury, individualizaci, transparentnost a vysokou míru flexibility, kdy mají všichni zaměstnaní stejné příležitosti. Spokojenost je také potvrzena v oblasti MD/RD, kdy majorita populace velkou spokojenost potvrzuje. IBA dokázal obstát v konkurenci velkých zahraničních firem.

3. místo Tesco Stores ČR a.s.o

Porota oceňuje pravidelné šetření rozmanitosti v populaci, příspěvek na otcovskou dovolenou ve výši 100 % a konkrétní příklady dobré praxe, např. mentoringový program či workshop “Jak být inkluzivním leaderem.”

Děkujeme všem firmám a organizacím přihlášeným do 16. ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti. Vážíme si jejich nasazení a aktivit na cestě k férovějšímu pracovnímu trhu, který čerpá z odlišností a zhodnocuje různé zkušenosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation