linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Díky rovným příležitostem panuje v naší společnosti velmi vstřícná
atmosféra a důvěra zaměstnanců ve vstřícný přístup zaměstnavatele."
Jana Rohelová, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Mediatel

V regionech vede Olho-Technik

12. 12. 2010 hvezdicka

Letošní nově vyhlášené regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti vyhrála firma Olho-Technik, která již minulý rok získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny. Olho-Technik je názorným příkladem toho, že i v prostředí výrobního podniku se sídlem v regionu je možné vycházet zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc, a to nejen co se týká harmonizace pracovních a osobních povinností, ale také rovných příležitostí (nejen) žen a mužů.

Jak je možné podpořit slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň ve výrobní firmě (jako je Olho-Technik)?

Podporujeme své zaměstnance nejen tím, že jim umožňujeme flexibilní rozvržení pracovní doby, ale poskytujeme i řadu benefitů – měsíční příspěvky na jakékoli wellness, fitness a kulturní akce dle výběru jednotlivců, dárky k narození dítěte, ve spolupráci s našimi partnery pořádáme Dny pro zdraví a v neposlední řadě podporujeme formální i neformální firemní setkání a sportovní utkání.

Co všechno dělá Olho-Technik, aby jeho zaměstnanci a zaměstnankyně měli ve firmě rovné podmínky a příležitosti?

Při výběrových řízeních rozhodují pouze zkušenosti, vzdělání a praxe. Na každou pozici máme přesně určený profil kandidáta a podle něj rozhodujeme o uchazečích. Abychom zajistili rovné podmínky pro stávající zaměstnance, pravidelně provádíme interní benchmarking mezd.

Ovlivňuje Vaši práci, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů, fakt, že jste firma mezinárodní a navíc, v rámci ČR, regionální?

Tento fakt naši firmu neovlivňuje. Přestože máme zahraniční mateřskou společnost, naší personální strategii nechává přímo na nás.

Jak je ve Vaší firmě ošetřen průběh mateřské a rodičovské dovolené a jaké benefity mají u Vás k dispozici rodiče malých dětí?

V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené komunikujeme se svými zaměstnanci tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Zasíláme firemní časopis, zveme je na námi pořádané akce. Pokud máme vhodné místo, nabídneme ho našim rodičům na rodičovské dovolené ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Firemní benefity máme plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Jak zajišťuje Olho-Technik nediskriminační přístup v případě propouštění?

V případě, že jsme nuceni snižovat stavy kmenových zaměstnanců, vybíráme z těch, kterým v daném období končí pracovní smlouva na dobu určitou, podle jejich potenciálu. V naší firmě dlouhodobě sledujeme výkon jednotlivců v souladu s procesem hodnocení zaměstnanců. Pokud je nutné omezit určité pozice (přerozdělení činností, eliminace těchto činností na určitou dobu) řídíme se pouze organizační strukturou, bez ohledu na zaměstnance, který pozici zastává.

Autor: Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation