linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními
lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě
s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí."
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

T-Mobile potvrdil, že v rovných příležitostech pro ženy a muže patří mezi jedničky

15. 12. 2010 hvezdicka

Na prvním místě v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2010 se umístil T-Mobile. Odborná porota nejvíce ocenila propracovaný systém podpory rovných příležitostí a diverzity, vedení a sledování statistik, průzkumy zaměřené na flexibilní formy práce, propracovaný systém řešení šikany a sexuálního obtěžování, podporu žen ve vedení, webový portál pro rodiče, širokou škálu firemních benefitů a spolupráci s externími agenturami a neziskovými organizacemi při vyhodnocování šetření zaměřených na rovné příležitosti a diverzitu.

Udržení kontaktu s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

T-Mobile vytvořil extranetové stránky pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a pro dlouhodobě nepřítomné zaměstnance a zaměstnankyně. Na portál jsou umisťovány možnosti neplaceného vzdělávání v době MD/RD, aktuální informace ze společnosti, pozvánky na akce, nabídky agentur pečujících o děti či předškolních zařízení apod. Rodičům zůstává po dobu MD/RD pracovní mobilní telefon, po návratu je jim nabídnut některý z flexibilních pracovních režimů.

Cafeterie jako podpora rodičů

V rámci benefičního systému Cafeterie existuje kategorie „Rodina a domácnost“, v jejímž rámci mohou zaměstnanci a zaměstnankyně využít např.: příspěvky na cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, péči porodní asistentky, ale i zvýhodněné nabídky různých zařízení předškolní péče, vzdělávacích či dramatických kroužků. K dispozici je rovněž příspěvek na pravidelný či jednorázový úklid nebo možnost volna na účast s dětmi na táboře.

V loňském roce zahájila společnost program Ukažme svou práci dětem, kdy mají zaměstnaní rodiče možnost seznámit své děti se svým pracovištěm a ukázat jim, co každý den dělají. V centrále firmy a v některých pobočkách byly instalovány přebalovací pulty.

Aktivity pro rodiče reagují na průzkum zorganizovaný ve spolupráci s externí agenturou zaměřený na jejich potřeby.

Podpora žen v řídících pozicích

Mezinárodní skupina Deutsche Telekom v současnosti prosazuje v rámci svých lokálních společností minimální počet 30 procent žen ve vrcholovém vedení a na vedoucích pozicích. Proto se i T-Mobile Czech Republic snaží ženy v řídících pozicích podpořit. Např. v rámci platformy Leadership Forum uskutečnila setkání pro manažerky a manažery na téma Ženy a leadership. Čtyřikrát ročně je vytvářena statistika diverzity. I možnosti využívání práce z domova (tzv. home office) a flexibilních pracovních úvazků napomáhají zvyšování počtu žen na řídících pozicích.

„Jsme si vědomi toho, že diverzitní koncept jako součást strategie společnosti, zahrnující rovné příležitosti, se výrazně podílí na tvorbě motivujícího pracovního prostředí a zároveň zvyšuje flexibilitu společnosti. Ženy na manažerských a vedoucích pozicích jsou velmi vítané, neboť v mnohých situacích reagují při řešení strategických úkolů jinak, než muži a to může společnosti hodně přinést,“ uvádí Barbora Stejskalová, výkonná ředitelka lidských zdrojů, proč je pro T-Mobile podpora žen do vedení důležitá. Dále dodává, jakými kroky počet žen v řídících pozicích plánují i do budoucna zvyšovat: „Tematiku rovných příležitostí v současnosti zařazujeme na program školení interních koučů, manažerek a manažerů, zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a plánujeme proškolit také interní mentory. Ve velmi brzké budoucnosti bychom toto téma rádi zařadili do již tradičního rámce programu Grow Our Leaders, který je důležitým nástrojem pro rozvoj leadershipu v naší společnosti.“

Autor: Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation