linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Neděláme rozdíly mezi muži a ženami. Jak muži, tak i ženy mají ve společnosti své pracovní
povinnosti, které jsou pro shodné pozice stejné. To samé se týká nabízených výhod."
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Microsoft

SOUTĚŽ FIRMA ROKU 2020: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENA

1. 12. 2020 hvezdicka

Firma roku 2020_zahajeni

Od 1. prosince 2020 až do 1. března 2021 máte možnost přihlásit svoji organizaci do soutěže o ocenění Firma roku 2020: Rovné příležitosti.

Tématem letošního ročníku je management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce. Zvláštní pozornost bude také věnována tomu, jak firmy a organizace reagovaly na nové výzvy spojené s opatřeními proti šíření koronaviru a jak se tato výjimečná situace projevila v rozvoji flexibilních úvazků a slaďování. 

Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit firmy a organizace, které inovativně přistupují k dané problematice, podporují rodiče na mateřské a rodičovské a posilují pracovní a úvazkovou flexibilitu. Soutěž je určena všem firmám a dalším zaměstnavatelským organizacím ze soukromé, státní i neziskové sféry působícím na území České republiky. 

 

Nenechte si ujít příležitost zařadit se mezi přední organizace v oblasti rovných příležitostí a přihlaste svoji organizaci již nyní!

 

Podrobnosti k přihlášce, pravidlům a další informace naleznete na webu rovneprilezitosti.ecn.cz.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat koordinátorku soutěže:

Lucie Königsmarková
firma.roku@genderstudies.cz
Tel: 723 869 571, 777 910 941

 

Soutěž vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Letošní ročník soutěže je finančně podpořen z projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“ (Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost).

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation