linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

SOUTĚŽ FIRMA ROKU 2022: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENA

5. 12. 2021 hvezdicka

Gender Studies, o.p.s. vyhlašuje další ročník soutěže o prestižní ocenění Firma roku: Rovné příležitosti! Opět vybereme ty nejlepší zaměstnavatele, kteří podporují rovné příležitosti žen a mužů. Přihlaste se do letošního ročníku a zařaďte se po bok firem a organizací, které udávají trendy v personalistice!

Ročník 2022 se zaměří na téma rovného odměňování. Česko nadále patří mezi evropské země s největším rozdílem v průměrných mzdách žen a mužů. Mnoho zaměstnavatelů už si ale uvědomuje dopad platových nerovností a aktivně podniká kroky k jejich odstranění. Patříte mezi ně i vy? Přihlaste se do letošního ročníku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti!

Co můžete získat?

Vítězné organizace navíc budeme prezentovat prostřednictvím našich mediálních partnerů, na webu soutěže a na sociálních sítích Gender Studies a také v tiskové zprávě s rozsáhlým mediálním dopadem. Slavnostní vyhlášení proběhne na závěrečné odborné konferenci 17. června 2022 (foto z minulých ročníků).

Přihlášky můžete zasílat od 6. prosince 2021. Podrobnosti najdete v sekci Přihláška.

Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé působící v České republice v soukromé, státní i neziskové sféře bez ohledu na velikost, odvětví či oblast působnosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation