linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ODSTARTOVAL!

10. 1. 2024 hvezdicka

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky, z.s. vyhlásila další ročník soutěže o prestižní ocenění Firma roku: Rovné příležitosti! Opět vybereme ty nejlepší zaměstnavatele, kteří podporují rovné příležitosti žen a mužů. Přihlaste se do letošního ročníku a zařaďte se po bok firem a organizací, které udávají trendy v personalistice!

Ročník 2024 se zaměří na téma slaďování osobního a pracovního života.

Slaďování na pracovišti je již delší dobu známé téma, ale jeho naplňování se mění v kontextu doby a potřeb zaměstnavatelů i zaměstnaných. Aktuální výzvou je například management mateřské a rodičovské či flexibilní formy práce (například home office v kontextu nové legislativy). Povinnost péče o osoby blízké, malé děti i stárnoucí příbuzné, má nerovnoměrné dopady na zaměstnané ženy a muže napříč pracovními oblastmi. Ukazuje se, že vhodně zvolenými opatřeními, jako je například i podpora aktivních otců-zaměstnanců nebo nefinanční benefity v oblasti péče, je možné snížit negativní dopady pečovatelských povinností na pracovní realitu především u žen. Misí soutěže Firma roku: Rovné příležitosti je letos mj. ocenit a zviditelnit zaměstnavatele, kteří slaďování pracovního a osobního života aktivně a úspěšně řeší.

Co můžete získat?

Slavnostní vyhlášení proběhne na závěrečné odborné konferenci 30. května 2024. Přihlášky můžete zasílat do 9. února 2024.

Podrobnosti najdete v sekci Přihláška.

Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé působící v České republice v soukromé, státní i neziskové sféře bez ohledu na velikost, odvětví či oblast působnosti.

Hlavním partner letošního ročníku je T-Mobile, dalším partnerem je Direct Parcel Distribution CZ

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation